Kategori: Psykologi

 • Ny kronik i Politiken: Hvorfor nægter lighedsfundamentalister at se i øjnene, at der er forskel på mænd og kvinder – også når det gælder arbejde og karriere

  Ny kronik ude i Politiken, sammen med den kære Helmuth igen. Hvorfor nægter lighedsfundamentalister at se i øjnene, at der er forskel på mænd og kvinder – også når det gælder arbejde og karriere, 5. jan. 2021. Bag betalingsmur, men der er en PDF her. Ja, det er underlige tider hvor Information og Politiken vil […]

 • Nyt papir ude: Are Danes’ Immigration Policy Preferences Based on Accurate Stereotypes?

  Som allerede nævnt på den engelske søsterblog, så har vi et nyt papir udgivet: Kirkegaard, E. O. W., Carl, N., & Bjerrekær, J. D. (2020). Are Danes’ Immigration Policy Preferences Based on Accurate Stereotypes?. Societies, 10(2), 29. Stereotypes about 32 country-of-origin groups were measured using an online survey of the adult, non-elderly Danish population (n […]

 • De famøse 27%: pressen rettede aldrig deres egen fejl om Helmuth Nyborg

  Helmuth Nyborg bliver af og til kritiseret for at have påstået at mænd er 27% smartere end kvinder. Påstanden skyldes en artikel fra Politiken (2002), men gentaget et stort antal gange af de andre medier (DR, JP, TV2, m.fl): Hvad hjerneforskere har diskuteret i et århundrede, og almindelige mennesker skændtes om i årtier, er nu […]

 • Det er relativt nemt at forudsige hvilke indvandrergrupper som klarer sig godt

  Det er relativt nemt at forudsige hvilke indvandrergrupper som klarer sig godt

  Mit nye studie om indvandrergruppers formåen i Danmark og Finland er udkommet. Udgangspunktet var de økonomiske resultater som Finansministeriet fornylig udgav (arkiveret), samt en lignende rapport fra Finland. I den danske rapport var der data for n=32 oprindelseslande, mens den finske kun havde n=11, hvoraf n=9 overlappede dem de danske. Omregnet til Euro per person […]

 • Stereotyper om indvandrergrupper er ret præcise

  Stereotyper om indvandrergrupper er ret præcise

  Fornylig udgav jeg et studie sammen med Julius Bjerrekær hvori vi undersøgte præcisionen af danskernes stereotyper om indvandrergrupper i Danmark. Vi undersøgte emnet ved hjælp af et langt spørgeskema hvor vi blandt andet bedte næsten 500 repræsentativt udvalgte personer om at vurdere hvor mange procent af personer fra forskellige oprindelseslande i aldersgruppen 30-39 som var […]

 • Forskelle på vestlige og ikke-vestlige børn

  Forskelle på vestlige og ikke-vestlige børn

  Information omtaler, Rapport: Ikkevestlige børn er mindre empatiske end danske , en ny rapport som har set på forskelle på børn fordelt på forskellige kategorier som alder, moderens uddannelse, om forældrene er sammenlevende og oprindelsesland. Rapporten hedder Børns tidlige udvikling og læring og er nem at finde på Google. Rapporten er skrevet i typisk blank slate manér. […]

 • Hvorfor folk ikke gider bidrage til Wikipedia

  Her er et fint eksempel på hvordan regelrytteriet lever i bedste velgående på den danske Wikipedia. Hver bruger har en brugerdiskussionsside (min), hvor man kan diskutere ting. Min var engang tom indtil en eller anden indsatte en “Velkommen til Wikipedia”-hilsen på den. Denne hilsen fylder en del, er grim og giver den ide at jeg […]

 • Repræsentativitet, optagelseskrav og racekvotaer

  Fornylig skrev politibetjent Mahmoud El-Hassan i Politiken en artikel som advokerede for lavere optagelseskrav i det danske politi. Mahmouds argumentation går på at ikke-vestlige personer er underrepræsenterede i politiet. Artiklen nævner specifikt tallene 7% og 1.2% som er hhv. deres andel af befolkningen og deres andel af ansatte i politiet. Han skriver: “Det er afgørende […]

 • Politisk psykologi på dansk!

  Det hører til sjældenhederne at man finder en opsummering skrevet på et sprog som de fleste danskere er fortrolig med. Men tak til Jurij Fedorov for at gøre mig opmærksom på den. Politisk_Psykologi_Næste_Skridt_Politik_Artikel_Petersen_Aar_e_2014

 • Spørgsmål til Antorini om indvandrernes kvikhed

  Jeg har netop sendt denne email. Du kan også selv prøve. http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren — Det drejer sig om denne artikel: http://www.altinget.dk/artikel/antorini-socialt-taxameter-skal-tage-afsaet-i-eleverens-karakterer Hvis du citeres for: “Vi ved, at unge, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, eller som har forældre med anden etnisk baggrund end dansk, har sværere ved at klare sig igennem en ungdomsuddannelse, selv om de […]