Mit nye studie om indvandrergruppers formåen i Danmark og Finland er udkommet. Udgangspunktet var de økonomiske resultater som Finansministeriet fornylig udgav (arkiveret), samt en lignende rapport fra Finland. I den danske rapport var der data for n=32 oprindelseslande, mens den finske kun havde n=11, hvoraf n=9 overlappede dem de danske. Omregnet til Euro per person per år ser sammenhængen således ud:

dk_fi

De danske tal er baseret på alle personer i grupperne og er ikke justeret for alder (jeg skrev til Finansministeriet for at få aldersjusterede tal, men dem ville de ikke give/udregne for mig.). De finske tal er baseret på personer i alderen 20-62 år. Man må således konstatere, at tallene er ikke er helt sammenlignelige, men på trods af at, så var de meget højt korrelerede (r = .89). Forskellene blandt grupperne i Danmark er større end i Finland, hvilket nok skyldes at den danske rapport var meget gennemgribende (adgang til offentlige data i CPR).

Næste skridt var at se på i hvor høj grad forskellene mellem grupperne kunne forklares ud fra oprindelseslandenes karakteristika. Her valgte jeg at se på (national) IQ og muslim%. Vi ved fra årtiers forskning at personer med højere intelligens klarer sig bedre i samfundet næsten uanset hvilket område man ser på (uddannelse, indkomst, kriminalitet, offentlig forsørgelse, opsparing, færdselsulykker, militærtjeneste osv.), hvorefter man også må forvente at dette gælder når der er tale om grupper af personer. Muslim% er mere diskutabel, men der er nok tale om en blanding af lav intelligens og modvilje mod at integrere sig i Danmark pga. værdikonflikter og antipati mod udgrupper. Disse kulturelle forskelle er veldokumenteret, også blandt muslimer i Danmark. Uheldigvis findes der ikke omfattende forskning på individ-nivo på trods af at muslimer har levet i Vesteuropa i over 40 år (de såkaldte gæstearbejdere kom hertil i 1970erne). Læseren kan selv spekulere sig frem til hvorfor der ikke findes det.

I alt fald får man 4 figurer, 2 for hvert land, en for IQ og en for muslim%. De ser således ud:

denmark_IQ_fiscal denmark_Muslim_fiscal finland_IQ_fiscal finland_Muslim_fiscal

Altså, i både Danmark og Finland er det temmelig nemt at forklare de væsentligste forskelle mellem grupperne ved at se på oprindelseslandenes IQ og muslim%.

Alle data og analysekoden er naturligvis tilgængelige til dem som er mere nysgerrige.