Helmuth Nyborg bliver af og til kritiseret for at have påstået at mænd er 27% smartere end kvinder. Påstanden skyldes en artikel fra Politiken (2002), men gentaget et stort antal gange af de andre medier (DR, JP, TV2, m.fl):

Hvad hjerneforskere har diskuteret i et århundrede, og almindelige mennesker skændtes om i årtier, er nu ifølge professor Helmuth Nyborg dokumenteret sort på hvidt: Mænd er mere intelligente end kvinder. 27 procent mere, for at være helt nøjagtig.

Tallet er ikke en gang forkert, det er nonsens. IQ-skalaen er ikke en såkaldt ratio skala, hvilket betyder at det ikke er meningsfuldt at gange og dividere tal fordi at skalaen ikke har noget absolut 0. Gennemsnittet for IQ-skalaen er arbitrært, man kunne lige så bruge bruge 1000, 0 eller -10. Da procenttal er baseret på at dividere med 100 (pro-cent = per 100) giver procenttal ikke mening. Læser man artiklen som Helmuth senere udgav (i 2005, pressens omtale var baseret på et foredrag på en kongres i 2002, hans resumé har ikke noget tal på 27), så kan man regne ud hvor fejlen hos journalisten måske kom fra:

 

Altså, der angives en point biserial korrelation (hvilket egentlig bare er en Pearson korrelation med én binær variabel og en kontinuær) på .274 (fra en faktoranalyse, en noget underlig metode at bruge her), og andet sted kan man også finde en forventet forskel på 0.27 d baseret på hjernestørrelse:

Dette sidste tal kan godt omregnes til en Cohen’s d, som er 4.05 IQ point.