Jeg har lagt mærke til en lille ting ved normalsproget af alle de sprog jeg er bekendt med. En frekvens er et udsagn som har formen ting per tid, eller x/t. Min bemærkning er at man vistnok altid lader enten x eller t være 1 og gerne skifter mellem dem.

Fx kunne man blive sprugt om:

Hvor ofte kører bussen?

Hvortil man kan svare både dette og dette:

Tre gange i timen

Hvert 20 min.

Sammensætter man svarerne med spørgsmålet, så får man logisk ækvivalente sandhedsbærere. Lad os se på deres matematiske form:

3/1 [gange/time]

1/20 [gange/minut]

I de firkantede parenteser ses enhederne.