Læs: Dr.dk – Drengene ryger på gulvet

Hvis man vil forklare elevernes karakterer ud fra intelligens, så er disse resultater præcis hvad man ville forvente at se. Jeg snakker naturligvis om at variationen i hankøns intelligens er noget større end den i hunkøns hos mennesket. Hvis karakterer og intelligens korrelerer, og det gør de, så ville man forvente at drengenes karakterer lå mere spredte mens at pigernes ligger mere omkring midten, muligvis i den gode ende (pga. at piger brugere mere tid på skolen). Dette er præcis hvad man finder. Naturligvis ville jeg gerne se dataene selv fra OECD, men ud fra hvad der er nævnt i artiklen kunne man ikke ønske sig en bedre bekræftelse af teorien.