HIV/AIDS, lovgivningen og politikere


Symbolpolitik

Igen er der tale om symbolpolitik og det ser ud til også at være tragisk symbolpolitik. Loven ser ikke ud til at hjælpe da antallet af smittede per år er uændret. Og tragisk fordi at det ser ud til at holde folk tilbage fra at blive testet. Som Ole Møller sagde:

”»Helt simpelt kan man sige, at man er bedre stillet rent lovgivningsmæssigt ved ikke at kende sin status, end man er, hvis man kender den. Og den lille ting gør, at nogle får bare lidt sværere ved at komme op og blive undersøgt.«” (kilde)

Hvis man læser udtalelserne af en vis Jacob Axel Nielsen, så er det ganske åbenlyst at der er tale om symbolpolitik uden hensyntagen til hvad der faktisk virker. Dette er politik af værste slags. Han skulle omgående smides ud af folketinget. Det er afskyeligt.

Dårlig efterrationalisering

Og hvad siger politikerne hvis man spørger dem om det måske ikke var en idé at lave loven om (fjerne)? Ja, de siger noget som mest af alt ligner efterrationaliseringer og ligegyldige konstateringer:

”- Vi har ikke nogen planer om at ændre på retstilstanden, siger Kim Andersen.”

Han forsøger at slippe afsted med en skelnen som, selv hvis den var rigtig, virker ligegyldig:

”- Der har man jo gjort en aktiv handling for at beskytte sin partner. I den anden situation siger man, at der er en meget minimal smitterisiko, men vi løber den. Der synes jeg, der er en gradsforskel.” (link)

Før det første er det svært at se hvad relevansen skulle være, straffelovsmæssigt, i den skelnen, sandsynligheden er ca. jo lige stor (med et konservativt gæt). For det andet, så er det noget underligt at inkludere det at tage kondom på før man har sex som en aktiv handling, men det at tage anti-HIV medicin hver dag som en ikke-aktiv handling (hvad i alverden det så end er). Måske skulle han lige have tænkt den igennem en gang til (formentlig havde han slet ikke tænkt den igennem).

Værd at bemærke er det at i hvert fald en politiker har en fornuftig holdning til situationen, Per Clausen. Han er i øvrigt værd at bemærke da han har nogle mere fornuftige holdninger til copyright end mange andre politikere.1 Det uheldige ved danske politikere er, at selvom der ofte er en politiker som har en rationel holdning til et område, så er der ingen politiker som har en rationel holdning til alle områder.

Lidt matematik

Nogle journalister kunne tilsyneladende godt trænge til et matematikkursus, for de skriver ting såsom:

”En hiv-smittet bøsse, der er under behandling, skal ifølge statistikken dyrke sex over 1,000 gange, før han har smittet én enkelt person.” (kilde)

Journalistens ræsonnering ser sådan her ud:

1. Hvis der er 1/1,000 for at smitte ved at dyrke sex, så hvis personen dyrker sex 1000 gange, så har personen smittet en person.

2. Der er 1/1,000 for at smitte ved at dyrke sex.

Ergo, 3. Hvis personen dyrker sex 1,000 gange, så har personen smittet en person.

Der er intet tal således at det er statistisk set sikkert, sandsynlighed 1/100%, at man har smittet nogen. Tallet går ganske enkelt mod 1 jo flere gange man har haft sex. Et konservativt gæt på smittechancen for en velbehandlet HIV-smittet med ubeskyttet samleje med en af det modsatte køn er 1/10,000. Først ved næsten 7,000 gange man har sex overstiger sandsynligheden for at have smittet nogen 0.5.2

Dette minder mig om et billede jeg engang så, som fint illustrerer det forkerte i journalistens ræsonnering.

Bibliografi

”Læger og jurister: Hiv-loven er direkte skadelig”, Informationen, 21. oktober 2010

”Professor sår tvivl om dansk hiv-lov”, DR.dk, 30. nov. 2010

”Venstre afviser at lempe hiv-lov”, DR.dk, 30. nov. 2010

”Minister: Ingen ændring af hiv-lov”, DR.dk, 29. dec. 2008

Straffeloven (den relevante paragraf findes under kapitel 25, §252

”Hiv-smittede bliver testet for sent”, DR.dk, 30. nov. 2010

”Loven om hiv virker ikke”, DR.dk, 29. dec. 2008

”HIV-vaccine” (film), DR.dk, 03. februar 2011

”Læger: Lov om hiv-smitte er forældet”, Politiken, 22. dec. 2006

”Hiv-smittespreder får to års fængsel”, Politiken, 21. dec. 2006

”Hiv-loven er stigma”, hiv Danmark, 23.10.10

”Tragisk symbolpolitik og den heroiske politiker”, Klemens Kappel

”»Regeringen holder eksperter for nar«”, Universitetsavisen.dk, 30/10-09

Noter

1Fx var han med til at udarbejde rapporten Krise eller strategi?.

2p = 9999/10000, sandsynligheden for ikke at smitte nogen. px=0.5, solve for x finder det antal gange man skal have sex for at sandsynligheden for at mindst en er smittet er 0.5 (50%). Dette tal er 6931, med andre ord: man skal have sex med nogen godt 7000 gange før at der er over 50% sandsynlighed for at man har smittet en person.