Ekke-dødelige våben, loven ov politiet

http://www.ted.com/talks/stephen_coleman_the_moral_dangers_of_non_lethal_weapons.html   Dette er især utrøkkende når politikerne samtidig har endført love som ‘Ordensbekendtgørelsen‘. Dænne lov er totalt vanvittig. Dæn har fx følgende paragraffer: “§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted. Stk. 2. Det er forbudt at udvise…

Continue Reading

HIV/AIDS, lovgivningen og politikere

Symbolpolitik Igen er der tale om symbolpolitik og det ser ud til også at være tragisk symbolpolitik. Loven ser ikke ud til at hjælpe da antallet af smittede per år er uændret. Og tragisk fordi at det ser ud til at holde folk tilbage fra at blive testet. Som Ole Møller sagde: ”»Helt simpelt kan…

Continue Reading