Dansk ophavsret og streaming – ulovligt?


Forleden var jeg en tur på Fysisk Fredagsbar på AU. Her kom jeg til at diskutere med et par stykker om streaming (af copyright beskyttet materiale) er ulovligt i Danmark. Jeg sagde som den eneste at det var det. De andre troede mig ikke. Muligvis fordi at man i praksis ikke ser, at folk bliver hevet i retten for at have streamet copyright beskyttet materiale. Man skal dog passe på med slutninger fra hvad som folk bliver straffet/anklaget og hvordan loven faktisk er. Det er nogle gange tilfældet at en lov ganske simpelt ikke bliver håndhævet. Et eksempel ville være blasfemiparagraffen i Danmark (selvom folk nogle gange bliver anklaget for blasfemi så bliver de ikke dømt, og andelen af blasfemi som folk bliver dømt eller forsøgt dømt for er forsvindende lille).

Hvad står der i loven?

Nu om dage er det relativt nemt at slå loven op, da denne er digitaliseret for længst. Man kan bare google nogle relevante ord og så viser Google et link til den officielle side. Alternativt kan man google det og finde en (dansk) Wikipedia side om emnet og kikke under denne artikel’s referencer.

Loven om ophavsret kan læses her.

Der er to skriftsteder som er relevante i denne kontekst.

”Beskyttede værker

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb programmer henregnes til litterære værker.

Beskyttelsens indhold

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur  eller kunstart eller i anden teknik.

Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,

2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller

3) værket fremføres offentligt.

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også

1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og

2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.”

Jeg har markeret de særligt relevante steder med fed skrift. Det ses altså tydeligt at det er ulovligt at streame copyright beskyttet materiale, da den midlertidige og ofte delvise natur af dette ikke anses som at være et problem. Faktisk er loven så bred, at det er ulovligt at se en film på en computer da man ved at gøre dette midlertidigt gemmer filen styk for styk i computerens RAM. Mange lign. ting som tydeligvist ikke burde være ulovligt (og sikkert heller ikke if. dem som skrev loven) er ulovlige. Denne lov er fuldstændig hul i hovedet.