Tre psykiske grundlyster?


Inspiration fra Dale Carnegie – Vind venner, indflydelse og fremgang (fremrangende bog, læs den!).

Sigmund Freud hævder at der er kun er to motiver: Kønsdrift og ønsket om at være noget (ofte stort).

John Dewey siger, at den dybeste trang i menneskets natur er “ønsket om at være noget betydeligt”.

Dale Carnegie siger at der er 8, her i vilkårlig rækkefølge:

 1. Sundhed og et langt liv
 2. Mad
 3. Søvn.
 4. Penge, og det man kan købe for penge.
 5. Et liv efter døden
 6. Seksuel tilfredsstillelse
 7. Sine børns velfærd
 8. At være og betyde noget.

Ud fra denne liste kan man sige, at (1), (2) og (5) er nødvendige for overlevelse. Overlevelse er et urinstinkt i alle dyr, if. evolutionsteorien, det ville ikke være underligt, at mennesket var underlagt samme instinkt. Sex er fra naturens side, en funktion til at formere sig med. Tilsammen bliver disse til mit første punkt “overlevelse”. Dale’s (7), kunne også komme under denne kategori, hvis man tager sine efterkommere med. Overlevelse og overlevelse af ens efterkommere eller med andre ord, artens overlevelse. Dette forklarer hvorfor mødre ofte ville gå i døden for deres børn. Og det hænger fint sammen med vores tætteste evolutionære ven, nemlig de store aber. For aberne er familien central og ikke forbavsende har den samme rolle for mennesker.

 1. Familiens overlevelse.

Magt er en ting, alle mennesker ønsker. Det kan tydeligt ses i historien. Dale har magt(=penge), som (4), jeg vurderer, at det er den næstvigtigste.

 1. Magt.

At være og betyde noget, er et centralt emne i verden. For hvad var du uden alle dine venner? – Dine venner giver dig komplimenter, og gør dig til noget specielt. Nøgleordet er specielt, alle ønsker at være specielle og at være noget for andre. Det bliver den sidste grundlyst.

 1. At være og betyde noget.

Ud fra min analyse, ender man ved tre grundlyster.