B: Danske elever læser dårligt, fordi de ikke gider


http://www.b.dk/nationalt/danske-elever-laeser-daarligt-fordi-de-ikke-gider

Jo jo, vad mæd nogle andre teorier?

IQ

Dær er en klar sammenhæng mællem IQ ov en persons ævne tel at lære at læse/skrive. Mæd et så besværligt skræftspråg som de dansk har, så er de ekke alle som er smarte nok tel at lære de, i vert fald ekke mædmendre at vi bruger enorme mængder penge på di svage elever. Disse penge må nødvændigvis tages fra andre elever æller andre stæder i samfåndet. Vi må nøje overvaje om dette er pengene værd.

Ortografien

“Finnish is written with the Swedish variant of the Latin alphabet that includes the distinct characters Ä and Ö, and also several characters not used in Finnish (including for example C, Q, X, Z, Ž, and Å). The Finnish orthography follows the phoneme principle: each phoneme (meaningful sound) of the language corresponds to exactly one grapheme (independent letter), and each grapheme represents almost exactly one phoneme. This enables an easy spelling and facilitates reading and writing acquisition. The rule of thumb for Finnish orthography is: write as you read, read as you write. However, morphemes retain their spelling despite sandhi.” (Wiki)

Læsere a dænne blog kan nok godt rajne ud vor jaj gerne vel hæn mæd dette.

Skolelæreruddannelsen

TL;DR skolelæreruddannelsen i Fenland er mega nice.

http://www.huffingtonpost.com/justin-snider/keys-to-finnish-education_b_836802.html

I USA tel sammenligneng er dæn rimelig dårlig. Dette kan man se ved at dæn teltrækker dåmme mænnesker. Cf. Gene Expression’s data, se “Elementary Education”. Jaj gætter på at någet lign. er telfældet i Danmark. Jaj har sjældent mødt en kvik lærer/lærer-studerende.

, ,