http://www.b.dk/globalt/kvinder-er-mere-dovne-end-maend

 

Dette er da ekke nogen nyhed. De ved man fra analyser a human capital. Dær er jo grånde tel at mænd tjæner mere: Di arbajder mere

Mest ånderligt er påstanden:

Kvinders IQ er højere end mænds. Kvinder lever også længere end mændene. Men kvinder er også langt mere dovne end deres mandlige modstykker.“

Jaj downloadede naturligvis åndersøgelsen for at læse mere om dette. Mæn de kommer telsyneladende ekke fra åndersøgelsen.

Global physical activity levels surveillance progress, pitfalls, and prospects

Jaj har dærfor skrevet tel sjurnalisten:

Kvinders IQ er højere end mænds. Kvinder lever også længere end mændene. Men kvinder er også langt mere dovne end deres mandlige modstykker.

Jeg kan ikke finde noget belæg i kilden for første påstand. Dette går i øvrigt imod nyere forskning på området, som fx Jackson og Rushton (2006) som sammenlignede mænd og kvinders score på SAT-testen ved hjælp af faktoranalyse. Mig bekendt har ingen forsker for nyligt påstået, at kvinder er smartere end mænd. Det nærmeste må være Richard Lynn’s teori om, at piger har en fordel i de tidligere år pga. deres hurtigere udvikling.

Hvad ligger til baggrund for at skrive det? Du kan jo forestille dig (eller bare huske) hvilket ramaskrig som kommer når man påstår, at mænd er smartere (hvilket forskningen jo tyder på).