Mht. min tidliere post.

Jaj har fået et svar fra Åndervisnengsministeriet. De er et overraskende godt svar.

Reference: 141.98K.391

Kære Emil

Tak for din mail. Vi kender ikke til data om lærerne og elevernes politiske holdninger og kender heller ikke til dansk forskning om spørgsmålet. Der er danske forskere, der forsker i politisk holdningsdannelse f.eks. Rune Slothuus, Aarhus Universitet, som du evt. kan spørge.  .
Derudover er muligvis lavet forskning inden for emnet internationalt f.eks. Hess, Diana E. : How do Teachers’ Political Views Influence Teaching about controversial Issues? Social Education, v69, n1, p. 47, januar-februar 2005 eller Pajares, Frank M (1992): Teachers’ Beliefs and Educational Research: Cleaning Up a Messy Construct. Review of Educational Research, vol. 62, nr. 3, pp. 307-332.

Mvh.
Jon Jespersen
 
_______________________________________________

Chefkonsulent Jon Jespersen
Ministeriet for Børn og Undervisning
Departementet
Kontor for Reform af Folkeskolen
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Tlf.: 3392 5000,  Direkte Tlf.: 3392 5668
Fax: 3392 5302, E-mail: Jon.Jespersen@uvm.dk

Spændende!

Di to referangser han nævner virker dov ek relevante, mæn ves man har løst så er di hær:

How do Teachers’ Political Views Influence Teaching about controversial Issues

Teachers’ Beliefs and Educational Research Cleaning Up a Messy Construct

Den danske forsker som han nævner er ham her. Jaj har sændt ham en email.