Jeg er ingen psykolog eller psykiater. Jeg har har i sinde at skitsere en teori til at forklare hvorfor at piger i alle aldre klarer sig bedre i skolen end drenge i alle aldre. Jeg vil gøre nogle antagelser, som ikke vil blive diskuteret her:

  1. Mænd er gennemsnitligt mere intelligente end kvinder.1
  2. Mænd intelligens fordeling er ulige fordelt, med mange i toppen, lidt i midten og mange i bunden af IQ-skalaen.
  3. De fleste kvinders IQ’er er omkring midten af skalaen (100).
  4. Kvinder klarer sig bedre på alle uddannelsesniveauer undtagen Ph.d.2
  5. Folkeskolesystemet er tilpasset det gennemsnitlige intelligens niveau. Jo højere uddannelse derefter er tilpasset et højere niveau.

Kvinder klarer sig bedre i folkeskolesystemet, fordi at folkeskolesystemet er tilpasset gennemsnitsniveauet. Mennesker med lavere IQ har sværere ved at følge med i skolen. Mennesker med højere IQ bliver oftere misforstået eller følger ikke med i folkeskolen på grund af kedsomhed. Heraf følger det, at kvinder vil klare sig bedst i folkeskolen, dette er hvad vi finder.

Sådan går det indtil ph.d-niveau hvor niveauet er blevet tilstrækkeligt højt til at den højt-intelligente del af mændene er bedst tilpasset. Der er få højt intelligente kvinder. Heraf følger det, at vi vil se langt flere mænd i ph.d-uddannelser end kvinder. Dette er hvad vi finder.

Da niveauet er stigende indtil det højeste niveau, så burde vi finde, at mænd klarer sig bedre på de længere-gående uddannelse end de gør i folkeskolen. Husk på, at visse samfundsfaktorer, gør at selv mænd med lav IQ vælger at tage fx en gymnasial uddannelse.

1Se kilder her: http://da.wikipedia.org/wiki/Helmuth_Nyborg

2Ingen info om ph.d vil første øjekast. http://www.uvm.dk/nyheder/stormer.htm?menuid=6410