Givet, at der er en stor IQ fordeling blandt mænd.  Givet at IQ hjælper med at blive den dominerende han.

En mulig evolutionær forklaring.

Evolution er langsom, meget langsom. Og i forhold til vores samfundsudvikling er den endnu langsommere. Vores gener er stort set ens med generne fra et menneske fra 10.000 BCE. Hvis vi skal finde en forklaring på hvorfor noget er som det er i generne, så skal vi lede i urmenneskets historie. Urmennesket levede i mindre flokke, ligesom nutidens aber. I flokken var der en dominerende han, som bollede hvis ikke alle så næsten alle hunnerne. Således ville en enkelthans gener sprede sig meget, mens de resterende hanners gener ikke vil sprede sig meget, eller slet ikke.

Det er ikke lige til, at blive den dominerende han. Det kræver gode gener og held. Hvis de fleste mænd har et niveau på 100, og der ved hver mutation kan ske en lille ændring, så vil generne langsomt forbedres blandt hannerne. Men et gen der muliggør en større ændring i den ene eller anden retning, ville have større mulighed for at komme til at sidde i en dominerende han. Således kan det forklares at der er en stor variation i hannernes egenskaber. En dominerende han med en mulighed for at give større variationer i hans afkom, vil få en masse børn. Halvdelen af dem vil være hunkøn, mens den anden halvdel vil være mænd. Af de mænd vil der være en større variation end hos andre dominerende hanner, og dermed større sandsynlighed for at få en søn som har en stor positiv variation. Denne søn vil derefter være bedre end alle andre hanner, og derefter vil han blive den dominerende han igen ad infinitum.