De sender mig følgende:

Mit svar

Afsender: the.dfx@gmail.com

Modtager: njyl-indfordring@politi.dk, mail@politiklagemyndigheden.dk,

Hej politi,

I sender mig et brev om at jeg skal betale en bøde ang. mit påståede brud af ordensbekendtgørelsen §3, stk. 3. Her er lovens ord:

Stk. 3. Det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre.

Det nægter jeg at have gjort.

Jeg ønsker herudover at gøre opmærksom på hvad jeres betjente har foretaget sig. Min version af historien er som følger:

Jeg er i Aalborg, hvilket jeg sjældent er, da jeg bor i Århus. Vi drikker hjemme hos en ven og beslutter os senere for at tage i byen. Måske omkring kl. 2200, jeg husker ikke præcist.

Senere, kl. ca. 0400 går jeg mig en tur i gaden for at få noget frisk luft. Her ser jeg at der holder en politibil for enden af gaden. Da jeg har hørt mange dårlige ting om politiet fornyligt mht. deres ulovlige brug af visitationszoner, ulovlige totalkontroller, krænkelser af retsplejeloven mht. visitationer og benægtelse af folks ret til at filme politiets arbejde i det offentlige rum såfremt at man ikke er i vejen, så beslutter jeg mig for at holde lidt øje med dem. Jeg er på dette tidspunkt ikke specielt fuld, da priserne i Jomfru Ane Gade er høje ifht. de priser jeg er vant til i Århus, hvor jeg normalt drikker på universitetets fredagsbare.

Jeg sidder ved siden af bilen og snakker med en tilfældig person. Da jeg har ventet lidt, så kommer der nogle politifolk hen til bilen. De siger at vi skal gå væk. Jeg går et par meter væk fra dem og bilen, så jeg ikke er i vejen (står i siden af vejen). Men bliver indenfor måske 5 meters afstand så jeg kan observere hvad de laver. Det synes betjentene åbenbart ikke om, så de truer mig med en bøde. Da jeg tydeligvis ikke foretager mig noget ulovligt, så siger til dem, at jeg ikke bryder nogen lov. De mener åbenbart at jeg gør det. De vil visitere mig. Jeg fortæller dem at det er ulovligt ifht. retsplejeloven. De vil visitere mig alligevel. Jeg siger at jeg vil filme dem mens de foretager denne ulovlige visitation, men de nægter mig ret til min kameratelefon. Jeg forholder mig roligt. Da de er færdige med deres visitation, hvor de ingenting af interesse finder, så giver de mig en bøde som er den I kræver penge for nu. Bøden virker mere eller mindre tilfældig, da de jo håbede på at finde noget at give mig en bøde for.

Jeg var under hele episoden rolig og ikke støjende. Der findes et vidne som observerede noget af episoden. Personen er ikke nogen jeg kender, men bare en tilfældig person jeg snakkede med den pågældende aften.

Jeg vil endvidere bemærke at §3, stk. 3 antageligvis ikke skal tolkes således at blot alle som færdes på et offentligt rum i beruset tilstand bryder loven. Sådan kunne man godt læse den, da den er ekstremt vagt og bredt formuleret. Jeg tolker den således at folk som i beruset tilstand fx færdes midt på kørebanen, eller på lign. vis er forstyrrende for den øvrige trafik bryder loven.

Hvis man lavede den tolkning at det er tilstrækkeligt blot at være beruset i det offentlige rum, så skulle I give bøder til de fleste alle som færdes i byen, og det ville således blive næsten umuligt at komme hjem fra byen fuld. Eneste mulighed er at vente til at rusen går af uden at forlade et privat område. I praksis ville det betyde et forbud mod at drikke andre steder end private områder, jf. §2. Antageligvis ville det også kræve at man beviser at folk er påvirkede af berusende eller bedøvende midler, helst i form af en blodprøve ligesom i forbindelse med spirituskørsel. Ingen blodprøve blev taget af mig den pågældende nat og heller ingen åndetest eller lign. og jeg var heller ikke til gene for andre fx ved at stå på kørebanen eller lign.

Jeg føler mig meget stødt over politiets opførsel. Deres totale mangel på forståelse for lovens ord som de selv er sat til at håndhæve er særlig betænkelig. I har nu overbevist mig om, at der ingen anden udvej er, end at holde meget nøjere øje med politiet i fremtiden, da man åbenlyst ikke kan stole på dem om at overholde loven.

I det foregående har politiet:

1) givet bøde på falsk grundlag.

2) forbrudt sig mod reglerne for visitation i retsplejeloven.

3) nægtet mig at filme episoden, hvilket jeg mener at ulovligt tvang jf. straffelovens §266 og/eller ulovligt magtmisbrug jf. straffelovens §155.

Jeg har også sendt dette brev til Politiklagemyndigheden og offentliggjort det på min hjemmeside.

Mvh.

Emil OW Kirkegaard