Epiphenomenalisme er ideen om at sindet kun er et biprodukt af hjernen, og at sindet således ingen kausal indflydelse har på noget.

Man kan neurologisk måle, at hjernen beslutter sig for at gøre noget flere hundrede millisekunder før at det bliver bevidst. Hvilket tyder på, at sindet ingen rolle spiller i valget. Læs mere på wikipedia.