Jeg har tidligere fremsat et argument fra lidelseri, som jeg senere kritiserede.ii Nu har jeg imidlertid opdaget at jeg måske kan løse problemet.

Argumentet der er tale om er:

P1. Hvis gud findes, så er han god, almægtig og alvidende.

P2. Gud er ansvarlig for alt der findes.

P3. En god agent kan ikke bevidst forårsage lidelser, hvis det kan undgås.

P4. Der findes lidelser og det kan undgås.

C1. Gud er ansvarlig for lidelser. (P2, P4)

C2. Gud er ikke god. (C1, P3)

C3. Gud findes ikke. (P1, C2)

Jeg kritiserede P3:

“Præmis tre hævder at en god agent ikke bevidst kan forårsage lidelser, hvis det kan undgås, men dette er falsk. En god agent kan måske godt forårsage (en omnipotent kan i hvert fald), men den vil ikke. Jeg sluttede derfra fra at gud ikke ville, til at han ikke kunne.”

Jeg har nu opdaget, at man kan konstruere en holdbar slutning fra guds vilje til guds handling. Dog skal (3) ændres en smule. Den skal ikke gælde for alle gode agenter, således som min originale formulering gjorde. Den skal kun omhandle gud. Således kan vi ændre (3) til “Gud kan ikke være ansvarlig for lidelser.”

Der er et andet problem med min oprindelige version, nemlig at den har en implicit antagelse om etik. Argumentet benytter sig af en konsekvens-etik.

Jeg har flyttet lidt om på det. Den nye version ser således ud:

  1. Antag at gud findes.
  2. Hvis gud findes, så er han algod, almægtig, alvidende og ansvarlig for alting.
  3. Gud kan ikke være ansvarlig for lidelser.
  4. Selvmodsigelse. Gud findes ikke. (2, 3)

Begrundelsen for (3)

Alt der vil ske og er sket er sket nøjagtig som gud ønskede det. Da gud lavede verden havde han en ide om hvad der skulle laves. Han vidste præcis hvad hans handlinger førte til. Han lavede ikke handlingen forkert, og derfor må præcis det han ønskede der skulle ske, ske. Uanset om vi benytter en pligtetik eller konsekvensetik, så vil gud være ansvarlig for denne handling.

ihttp://deleet.dk/2007/12/12/argument-fra-lidelser/

iihttp://deleet.dk/2008/05/05/argument-fra-ondskab/