JP: Hash får unge til at falde fra uddannelser

Ifølge en rapport fra Center fra Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet er problemet størst på erhvervsuddannelser, hvor ca. 10 pct. af eleverne har et regelmæssigt forbrug af hash.

Ungdomsforsker Birgitte Simonsen har undersøgt brugen af hash på ungdomsuddannelser. Hendes konklusion er, at hash er en del af forklaringen på ca. hver andet frafald på uddannelserne, og at 5-10 pct. af alle elever ryger hash i et omfang, så det påvirker deres skolegang.
»Hash er et overset problem på ungdomsuddannelserne. Det bliver ikke taget alvorligt nok i dag. Men faktum er, at hash gør det meget svært at gå i skole. Du kan ikke komme op om morgenen, du kan ikke koncentrere dig, og du kan ikke huske, hvad du har lært,« siger hun.

Morten (journalisten) får det til at lyde som om at Center for Rusmiddelforskning har lavet rapporten. Men der findes ingen sådan rapport fra 2014 på centrets hjemmeside. Der findes heller ingen Birgitte Simonsen på deres liste over ansatte. Hun findes dog på sin egen side hvor der heller ikke er nogen rapport nævnt. Nå, men vi fandt rapporten på Folketingets hjemmeside.

Rapporten “bygger på interviews med elever, lærere og ledere fordelt geografisk og på forskellige uddannelsesområder og er altså ikke et forsøg på at finde eksakte tal frem om noget så komplekst som forbrug af hash. Ej heller har undersøgelsen haft intentioner om at komme frem til løsningen på problemerne. Vi er i Forum100% blot meget tilfredse med at medvirke til, at problemerne tages op og drøftes åbent, og at denne bog med mange interviews af involverede elever, lærere og ledere kan udgives samtidig med afholdelsen af en konference om emnet. Vi ser dette som et startskud og håber at få mulighed for at arbejde videre med problematikken.”.

Det er med andre ord kvalitativt og ikke videre brugbart til at studere kausalforhold. Hvis man skulle undersøge emnet, så ville den nemmeste metode nok være at tage en del elever, måle deres g (intelligens), forældres socioøkonomiske status, ADHD og andre psykiske problemer samt forbrug af forskellige typer rusmidler inkl. cannabis, alkohol, nikotin, amfetaminer, psykedelika. Hvis forbrug af cannabis har en effekt i multiple regression med alle de andre variable inkluderet, så er hypotesen en del mere plausibel. Et studie som ikke tager g i betragtning ville i meget mindre grad være overbevisende.

Designet overfor er ikke helt optimalt da der kunne være andre baggrundsfaktorer som gjorde forskellen. Man kunne brug genetisk informative designs til at kontrollere for uobserverede årsager. Særligt ville det være interessant at have et discordant twin studie (se fx her og her) hvor man følger enæggede tvillinger som er forskellige i deres forbrug af cannabis. Hvis man finder at de tvillinger som starter med at ryge cannabis/ryger mere er mere tilbøjelige til at droppe ud af en uddannelse, så kan det ikke være pga. genetiske forskelle.

Det er ikke fordi at jeg betvivler at cannabis kan forårsage at nogle dropper ud af skolen. Men omfanget er svært at stå om givet de dårlige data som man bliver præsenteret for.