Bertrand Russell sagde angiveligt:

“I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. shouldn’t wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine.”

Ikke at det gør noget specielt hvem der sagde det (appel to autoritet), men at det er sandt. Jeg ønsker ikke, at I, læsere, skal tro på noget som helst dogmatisk ikke engang hvad jeg skriver. Der er mange ting på min side som jeg har skrevet, men jeg ikke er enig i. Filosofi er svært og jeg laver ræsonneringsfejl.