Hvis man diskuterer en påstået grund til at tro på p, og finder at grunden er dårlig, så konkluderer man ofte at der ingen grund er til at tro på p, men

Det er en non-sequitur. Man kan kun konkludere at det man diskuterede ikke giver grund til at tro på p.