Kommentarer til ”Internalism Defended”


Den version af artiklen “Internalism Defended” som jeg vil kommentere lidt på er fra deres bog Evidentialism (2004) p. 53-80.

Forfatterne (Earl Conee og Richard Feldman) kommentarer i en fodnote på side 56 at:

It has become standard to distinguish between an existing belief (or other attitude) being justified and a person being justified in believing (or having another attitude toward) a proposition whether or not the person actually believes it (or has the attitude). […]

1.

Ganske god skelnen. Tillad mig at forklare den i detaljer.

En person har en begrundet attitude overfor en proposition hvis og kun hvis at personen har attituden overfor p. og at det er begrundet for personen at have den attitude overfor p. ved tid t.

Det andet vil blot sige, at en attitude overfor p er begrundet for personen ved tid t.

2.

Jeg lagde mærke til at de vælger at bruge et andet ord (attitude) end det ord jeg plejer at bruge (holdning). Deres ordvalg er bedre, da en holdning intuitivt medfører at man har en eller anden overbevisning; tro overfor p. Men en attitude er bare en relation overfor p. Jeg vil fremover anvende deres terminologi på dette specifikke område.

3.

Et interessant spørgsmål har fundet sin vej til mit sind, metaforisk set. Er det muligt at der kan være flere epistemologisk begrundede attituder overfor p ved tid t?

Som et eksempel. Lad os sige at person S og P har studeret en proposition meget grundigt og at de tilmed er blevet enige om at sandsynligheden for at at p. er sand er 0,55. S tror at den er sand mens at P ikke er overbevist. Hvem, hvis nogen, har ret?

Et muligt svar er at der er et interval hvor ingen tro er en begrundet attitude overfor p. Dette interval kunne fx være [0,45;0,55]. Samtidigt ville der også være et interval for hvornår tro-på attituden er begrundet, lad os sige [0,55;1]. Hvis vi accepterer de intervaller jeg gav, så er både S og P begrundede i deres attitude.

Sidenhen bruges ordet ‘occurrently’ en del, men jeg kan ikke finde ud af hvad det betyder. Dictionary.com kunne ikke hjælpe mig, ditto Ifinger og Ordbogen.com.

Generelt er det en god artiklen som med godt udbytte kan læses af interesserede i epistemologi og især internalisme og eksternalisme og relaterede emner såsom evidentialisme.