Jeg vil kommentere lidt på bounce rate’en for Deleet.dk. Jeg har Google Analytics til at se på nogle af mine sider, men ikke alle. Med det mener jeg, at jeg ikke har lagt koden ind på alle dele af Deleet.dk, så derfor måles ikke alle besøg.

De seneste data fra Google Analytics kan ses her.

Raten ligger på 65.47%, hvilket umiddelbart ville føles som meget, men hvis man vender dem om, så betyder det at 34,53% af brugerne læser mere. Hvilket må siges, at være godt, da Google Analytics fortæller os, at de 38.26% af mine totale besøgene er søgemaskiner. Dette tal er i øvrigt meget faldende.

Se data her.

For dem som ikke ved præcist hvad bounce rate vil sige, så er her hvad Wikipedia skriver om det:

A bounce occurs when a web site visitor leaves a page or a site without visiting any other pages before a specified session-timeout occurs. There is no industry-standard minimum or maximum time by which a visitor must leave in order for a bounce to occur. Rather, this is determined by the session timeout of the analytics tracking software.

A visitor can bounce by:

  • Closing an open window or tab
  • Typing a new URL
  • Clicking the “Back” button to leave the site
  • Session timeout

A commonly used session timeout value is 30 minutes[2]. In this case, if a visitor views a page, doesn’t look at another page, and leaves his browser idle for longer than 30 minutes, they will register as a bounce. If the visitor continues to navigate after this delay, a new session will occur.

The Bounce Rate for a single page is the number of visitors who enter the site at a page and leave within the specified timeout period without viewing another page, divided by the total number of visitors who entered the site at that page. In contrast, the Bounce Rate for a web site is the number of web site visitors who visit only a single page of a web site per session divided by the total number of web site visits.

Herfra bemærkes det, at fx brugere som læser siden via live bookmark og derfor ofte kun læser et indlæg, vil tælle op i bounce raten, samt at nogle har Deleet.dk som startside, hvor man ofte ikke går videre fra den i lang tid. Disse vil også tælle op pga. at sessionen udløber.

Givet ovenstående er jeg positivt overrasket over antallet af folk som klikker videre.

Det er også interessant at se hvilke sider jeg modtager besøgende fra. En stor tak må gives til Louise. Arto giver et mindre en forventet afkast. Men jeg er glad for at 41.99% af besøgene er direkte trafik.

2 Responses

  • Som Avinash Kaushik fra Google udtaler, så hvis der skulle ses på kun én besøgsparameter på et website, så ville han kigge på Bounce Rate. Alt for mange glemmer vigtigheden af at analysere og forstå sin bounce rate på hjemmesiden. Jeg har skrevet lidt om hvordan det udregnes og hvad det er på dansk her: http://www.intramedia.dk/bounce-rate.aspx.

    Man skal selvfølgelig altid huske at se på bounce rate på særskilte sider og fra særskilte trafikkilder, da der kan være visse grunde til at mange besøgende bouncer, fx hvis man har links til sin side fra udenlandske sider og siden kun er på dansk. Så vil alle der ikke taler dansk typisk straks forlade siden.

  • Emil Kirkegaard

    Det er en udmærket forklaring der gives på den side du linker til. Tak for det. Jeg har desværre ikke adgang til alt data om besøgende da jeg har skiftet udbyder fornyligt. Jeg kan ikke umiddelbart finde bounce rate tallene hos min nye udbyder, men lidt over 80% forlader siden indenfor 30 sek. En grund til at en BR ville være høj for en blog, er at mange faste læsere benytter RSS feeds, de ser at der er kommet en ny artikel og læser således kun den og klikker ikke videre på siden.

Comments are closed.