Jeg har opdaget et sprogligt princip. I denne artikel vil jeg forklare det, samt demonstrere dets eksistens gennem nogle eksempler.

Det sproglige princip om det stærkeste udtryk, siger at man bør antage at den person med hvem man kommunikerer med, udtrykte sig så stærkt som muligt. Dette lyder kompliceret, men det er det ikke.
Med ‘stærkeste udtryk’ menes der det udtryk som laver den stærkeste og sværeste påstand at begrunde. Sætningen “Nogle mennesker er dumme” er en svagere version af sætningen “Alle mennesker er dumme”. Omvendt er “Næsten ingen mennesker er dumme” en svagere version af “Ingen mennesker er dumme”.

Et godt spørgsmål er hvordan at man ved, at udtrykket skal forstærkes mod den ene (positiv universel) eller anden (negativ universel) ende. Dette kan man kun, så vidt jeg ved, sige ud fra den måde at det siges eller skrives på. Næsten ingen, er en begrænsning af ingen og er derfor i negativ retning mod negativ universel. Mens at nogen er i positiv retning mod universel.

Med ‘muligt’ menes der det stærkeste udtryk personen kunne sige uden at sige noget som han tror er falsk.

Eksempel 1

Peter og Hans diskuterer biologi.

Peter: “Nogle mennesker er varmblodede”

Hans: “Mener du så, at nogle mennesker ikke er varmblodede?”

Hans spørger fordi, at han havde forventet per princippet, at Peter ville sige det stærkeste udsagn (Alle mennesker er varmblodede) hvis det var sandt, men Peter sagde det ikke, derfor tror Hans at Peter tror, at det stærkeste udsagn er falsk.

Eksempel 2

Kurt og Mads konkurrer om hvem der har mest elektronik derhjemme.

Kurt: “Jeg har 100 DVD’er derhjemme!”

Mads: “Haha, jeg har mange flere end det, for jeg har 240!”

Men Kurt har ikke sagt, at han ikke har mere end 100 DVD’er, han har blot sagt at han har 100. Hvis det er tilfældet at Kurt har 1000 DVD’er, så er det også tilfældet at han har 100. Men Mads tror at Kurt sagde det stærkeste udtryk om hans DVD’er.

Eksempel 3

To mennesker diskuterer et scenarie på et internetforum

Person A: “Hvad mener du om ideen om at hele verden er i sindet af en sovende gigant?”

Person B: “Det er muligt”

Person A: “Så du tror altså ikke, at vi er i sindet på en gigant, hvorfor tror du ikke det?”

Men person B har ikke udtrykt om han tror på det, han har blot udtrykt at det er muligt, og da muligt er svagere end aktuelt, så tager A det til, at B ikke mener at det er aktuelt.

Med disse eksempler håber jeg at have demonstreret hvordan princippet anvendes og skaber en masse miskommunikation.

Det er muligt at opstille nogle tabeller for hvilke ord der er stærkere end andre ord. Jeg har ikke i sinde at udtømme alle muligheder, men kun at demonstrere hvordan det kunne se ud.

Ord Værdi
Ingen Negativ universel
Næsten ingen Negativ
Negativ
Nogle Neutral
De fleste Positiv
Næsten alle Positiv
Alle Positiv universel