Anbefalet læsning:

Foundationalist Theories of Epistemic Justification” på SEP, se sektion 3, link

Regress argument” på Wikipedia, se sektion 3.3 link

Om og prima facie sag for infinitisme

Infinitisme er et ikke særligt populært svar til regres argumentet. Infinitisme er, som navnet angiver, uendelighedsisme. Infinitisme hævder, at det ikke er absurd (i en eller anden ikke normal betydning) eller uacceptabelt at der er en uendelig lang række af begrundelser for en begrundet attitude overfor p.

De fleste finder noget intuitivt forkert over denne ide, men jeg vil løfte kritikken over intuitionsniveauet. Det gør jeg fordi at vi ved at intuition ikke er nogen særlig sikker begrundelse og fordi at en samlet begrundelse bestående af intuition og andet er en stærkere sag mod infinitisme.

SEP skriver i deres artikel, som forsvar af infinitisme at:

[vi har en uendeligt antal begrundede holdninger, uligheder]

Jeg er uenig. Der er flere modsvar til dette, jeg vil nævne to hvoraf jeg finder den første plausibel.

Svar 1 – Ulighederne er genererede troer

Man skelner mellem bevidste troer og opbevarede troer. Opbevarede troer opbevares i hukommelsen. Opbevarede troer har den egenskab, at de for det meste kan kopieres over i bevidstheden hurtigt ved at huske. Bevidste troer er dem som er i sindet.

SEP skriver, at vi har et uendeligt antal begrundede troer, deres eksempel er uligheder:

a. 2>1

b. 3>1

c. 4>1

∞. N++1>1 (alle positive naturlige tal + 1 er større end en)

Men er dette et eksempel på at vi har et uendeligt antal begrundede troer? Man kan kritisere at der er et uendeligt antal, at de er begrundede eller at vi “har” dem. Det første er sandt og det andet er også sandt, så det efterlader os med den sidste–som er falsk. Ingen går rundt og tror på at 1817 er større end et og ingen har i hukommelsen lagret nogen tro på at dette er sandt. Men ved refleksion danner vi os troen i sindet (og sidenhen måske også hukommelsen). Men så er disse matematiske troer ikke bevidste troer eller opbevarede troer, de er genererede troer; de genereres af sindet ved refleksion.

Svar 2 – Analytiske propositioners tæller ikke

Det andet svar er at analytiske udsagn ikke “tæller”, da de blot er sande per definition. Det er også muligt at definerer et uendeligt antal ord til at have et uendeligt antal betydninger. Hvis man gjorde det, så ville der være et uendeligt antal analytiske sandheder. Der kan ikke være et uendeligt antal syntetiske begrundede troer, fordi at det ville tage uendelig lang tid at generere disse i sindet.

Argumenter mod infinitisme

Jeg har skabt en række argumenter som alle har til fælles at de er mod infinitisme på en måde.

Argument 1 – Begrænsede sind

1. Ingen begrænsede sindssystemer kan have et ubegrænset antal troer.

2. Alle menneskers sindssystemer er begrænsede.

3. Alle menneskers sindssystemer kan ikke have et ubegrænset antal troer.

Ubegrænset tages til at betyde det samme som uendelig(t) i denne kontekst. Troer forstås som både bevidste troer og opbevarede troer. Sindssystem er sindet og hjernen. Argumentet er formuleret således for at tillade opbevarede troer.

Begrundelsen for (1) består i en intuitiv forståelse af uendelig og endelig og neurologi. Sindet og hukommelsen er hjernen eller opstår fra hjernen på en måde. Hukommelsen er fysisk og har begrænset plads til at opbevare information dermed inkluderet troer. Hjernen kan ikke tro på uendelig mange ting på en gang, man taler om at man kun kan være bevidst om en ting ad gangen. (2) er et videnskabeligt faktum.

Argument 2 – Tid og dannelse af troer

Det tager et stykke tid at danne sig en ide i sindet, hvis man har et uendeligt antal troer i sindet, så ville det tage uendeligt lang tid at danne dem.

1. Det tager tid at danne sig en tro.

2. En person, s, har dannet sig uendelig mange troer. (hypotese)

3. s har brugt uendeligt lang tid.

4. s har ikke brugt uendeligt lang tid.

5. Ingen person har dannet sig uendeligt mange troer.1

Man kan hævde at (2) ikke følger af infinitisme. Dette er sandt, det er logisk muligt at vi er medfødt med uendelig mange troer, enten i sindet eller hukommelsen. Dette har ingen sammenhæng med hverken psykologi eller evolution, så det må tages til at være usandsynligt.

1Argumentet er svært at formulere så det er eksplicit gyldigt. Jeg håber at I er enige med mig i at argumentet er gyldigt uden demonstration. Formuleringsproblemet skyldes især det relevante sprog som er plaget af metaforer.