Jeg fortalte min dansklærer om undersøgelsen. Faktisk så fortalte jeg den for klassen. Jeg spurgte derefter om hvor mange hunkøn hun gættede på, som havde filosofi som interesse på Facebook. Hun svarede “over halvdelen”, og så ud til at være skuffet da jeg sagde at tallet var 6% (3 af 50). Det faktum forklarede hun med en variation af social-faktor teorien. Denne gang ikke med den forklaring at kvinder ikke havde tid eller uddannelse til at studere filosofi, til at kvinder ser det som dårlig markedsføring og derfor ikke reklamerer med at de har interesse for filosofi på Facebook.

Denne forklaring har den antagelse, at kvinder med interesse i filosofi har overvejet markedsføringsfordelene ved ikke at skrive om det. Dette er plausibelt, da filosofi interesserede hører til de mere tænkende mennesker.

Den har også den antagelse, at kvinderne derfra er nået til den konklusion, at det vil være bedst at gemme filosofien væk for at kontakte mænd på Facebook. Dette er ikke plausibelt. Mere tænkende mennesker står oftest fast ved deres holdninger og vil ikke gemme dem. Det bliver mere usandsynligt jo flere kvinder der angiveligt har gemt interessen.

For at sikre resultaterne beder jeg jer teste det ved selv at foretage en søgning på Facebook med “philosophy” som interesse. Skriv da til mig hvor mange hunkøn I fandt ud af de 50 første personer på listen.

Jeg vil selv forsøge at undersøge det ved at se på tal fra undervisningsministeriet (uvm.dk).