Se denne artikel.

Der står:

En ven til avisbuddet, Gökhan, (efternavnet er red. bekendt) forklarer, at den 16-årige praktisk talt sørgede for sin mor, der er sygdomsramt, med indkøb og madlavning.

Det er ikke første gang jeg ser en sådan notits. Hvorfor er det nødvendigt at fortælle, at personens navn er kendt af redaktionen? Er det en slags selvpromovering? Eller er det en opfordring til, at hvis man gerne vil have personens navn, så kan man skrive til redaktionen og få det udlveret? I så fald, hvorfor skrev de det så ikke bare med det samme? Måske kræver det en god begrundelse.

I det hele taget virker det som en temmelig underlig ide.