Aviser og deres redaktioner

Se denne artikel. Der står: En ven til avisbuddet, Gökhan, (efternavnet er red. bekendt) forklarer, at den 16-årige praktisk talt sørgede for sin mor, der er sygdomsramt, med indkøb og madlavning. Det er ikke første gang jeg ser en sådan notits. Hvorfor er det nødvendigt at fortælle, at personens navn er kendt af redaktionen? Er…

Continue Reading