Hvordan bør man skrive en tekst? Det kommer an på hvad man forsøger at skrive. Hvordan skal man skrive en forklarende og præcis tekst om svære emner? Lad mig groft inddele det i to metoder.

Metode et

I noteform; en linje til hver dom. Få sammenhængende tekstparagraffer. Dette gør det svært at læse og forstå, men meget præcist. Dette er typisk sådan man skriver argumenter op. Fejlslutninger bliver let opdaget. Det tager lang tid at skrive.

Meetode to

Skriv det på den normale måde med sammenhængende tekst. Dette gør det et fortolkningsarbejde at finde ud af præcis hvordan argumenterne ser ud. Dette gør det mere sandsynligt, at hvis der er en fejl, så bliver den ikke opdaget. Det er let at læse og forstå.

Diskussion

De to ovenstående er ikke helt inkompatible. Man kan godt skrive det hele både i noteform og i sammenhængende form. Dog vil dette tage noget tid både at skrive og læse. Det er uhensigtsmæssigt for både læseren og forfatteren.

Typisk vil man forsøge at tydeliggøre de vigtigste argumenter i semi-formel eller formel logik. På denne måde fjernes alt tvivl om hvordan de fungerer. Typisk vil man ikke argumentere for præmisserne på denne måde.

Det er også en god ide, at være særlig påpasselig med hvordan man skrives sine argumenter, da visse vendinger er særligt flertydige. Logikerens motto: Flertydighed er en synd ikke en dyd.

Wittgensteinisk

En helt tredje ide, er at give paragrafferne tal efter hvor vigtige de er i et slags hierarki. De vigtigste pointer ville skrives 1, 2, 3 etc. De næstvigtigste 1.1, 1.2, 1.3 etc. 1.1 er en uddybning af 1 etc.1

Argumenter med tal

Man kunne også blande metode et og Wittgensteinsk sammen. Så får man, at alting skrives i noteform. Samtidig giver alle underargumenterne et lavere tal. Med underargumenterne skal forstås dem hvis konklusion er et af præmisserne i hovedargumentet. Hovedargumentets konklusion er artiklens konklusion; essayets tese.

Jeg vil muligvis eksperimentere med dette i fremtiden.

1Blev foreslået af Ludwig Wittgenstein i hans bog Tractatus Logico-Philosophicus, men det er ikke klart, at han faktisk gjorde det.