Kirkeklokkers larm er støjforureneng

Jaj har brågt ledt tid på at læse om kirkeklokkersne larm ov loven. http://www.24.dk/article.jsp?articleId=7003 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – se §42 https://www.borger.dk/Emner/miljoe-og-energi/forurening/Sider/nabostoej-og-stoejforurening.aspx http://jp.dk/indland/article2151124.ece http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/371366:Kirke—tro–Folkekirken-er-en-virksomhed Vedtagelse af forslag til lokalplan 866_bilag 3 – Min ræsonnereng er: Dær er kun to muligheder. Enten har alle religioner særlig telladelse (fordi at di er ‘samfundsaccepteret’ støj) tel at…

Continue Reading