Jaj har brågt ledt tid på at læse om kirkeklokkersne larm ov loven.

http://www.24.dk/article.jsp?articleId=7003

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – se §42

https://www.borger.dk/Emner/miljoe-og-energi/forurening/Sider/nabostoej-og-stoejforurening.aspx

http://jp.dk/indland/article2151124.ece

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/371366:Kirke—tro–Folkekirken-er-en-virksomhed

Vedtagelse af forslag til lokalplan 866_bilag 3

Min ræsonnereng er:

Dær er kun to muligheder. Enten har alle religioner særlig telladelse (fordi at di er ‘samfundsaccepteret’ støj) tel at larme æller osse har engen. Ves alle har, så sker de før æller siden at nogen gør de på en så grotæsk måde (parodi æller bare fordi at di er skøre) at man bliver nød tel at lave loven om således at engen har lov tel de. Altså, resultatet bliver de samme uanset vad. Måske man i virkeligheden skulle stæmme for, at muslimerne m.fl. osse kunne larme, bare fordi at de i sidste ænde fører tel, at engne må. Or so i hope. 🙂