Læsestof mht. rasismeparagraffen, blasfemiparagraffen, ov injurieparagraffen

Som en go entellæktuel, så dannede jaj maj først en holdneng ov begøndte dæræfter at lede æfter evidæns for min holdneng ville jaj gerne blive klåvere på disse paragraffer, især mht. om man bør beholde dæm, reformere dæm, æller fjerne dæm. Så, jaj guglede [googlede] ledt omkreng… ov som sædvanlit så blev de tel et…

Continue Reading

Nyheder 20-07-12

http://www.b.dk/nationalt/danmark-paa-vej-mod-flere-ghettoer “Regeringen finder det foruroligende, at en lang række bolig-områder har så alvorlige problemer, at de er tæt på at blive defineret som en ghetto.”   Vorfor er di så dåmme. Vad trode di dær ville ske når man låkker 500000 endvandre end på kort tid? – http://jyllands-posten.dk/ditliv/sundhed/article4779406.ece “Rynkefri æbler vækker vrede” “De fleste opfatter…

Continue Reading

Nyheder 18-05-2012

http://politiken.dk/indland/ECE1622512/politi-anholder-saelgere-og-koebere-af-heroin/ Dette skal nok jælpe…. – http://politiken.dk/politik/ECE1622203/s-ordfoerer-fingrene-vaek-fra-blasfemiparagraffen/ Skægt nok, så kan sosjalisterne godt li blasfemiparagraffen??? Giver nada meneng ves man ser på deres ideologi.   Gogo Ateistisk Selskab! http://www.religion.dk/artikel/461663:Synspunkt–Ateister–Afskaf-udemokratisk-blasfemiparagraf – http://ing.dk/artikel/129166-wikipedias-grundlaegger-skal-lave-gratis-forskningsportal Hurra! – http://ing.dk/artikel/129146-ingenioeren-soeger-bloggere-inden-for-biotek Fremtiden endenfor aviser+sjurnalistik? ‘Ansætte’ eksperter tel at skrive blogs? De virker som en god idé. Man kunne jo fint give dæm…

Continue Reading

Nyheder+kommentarer 04-04-2012

http://www.180grader.dk/Politik/zenia-stampe-dannebrog-skal-miste-sin-eneret-til-at-vaje-i-toppen-af-de-danske-flagstaenger http://www.180grader.dk/Video/ole-birk-olesen-vs-rasmus-jarlov-flagreglerne Folk på 180grader er åbenbart ekke så liberale som di sæl påstår. Di vel ekke engang give folk lov tel at hænge et støkke stof op i deres ajen have. – http://www.180grader.dk/Politik/peter-kurrild-klitgaard-kvote-fup “Da Sareen blev konfronteret med nogle af disse punkter af DRs Detektor, forsøgte han dels at undvige og dels at tale…

Continue Reading

Kirkeklokkers larm er støjforureneng

Jaj har brågt ledt tid på at læse om kirkeklokkersne larm ov loven. http://www.24.dk/article.jsp?articleId=7003 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse – se §42 https://www.borger.dk/Emner/miljoe-og-energi/forurening/Sider/nabostoej-og-stoejforurening.aspx http://jp.dk/indland/article2151124.ece http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/371366:Kirke—tro–Folkekirken-er-en-virksomhed Vedtagelse af forslag til lokalplan 866_bilag 3 – Min ræsonnereng er: Dær er kun to muligheder. Enten har alle religioner særlig telladelse (fordi at di er ‘samfundsaccepteret’ støj) tel at…

Continue Reading

TV2: Fastholder folkekirkens særstatus

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-46942644:fastholder-folkekirkens-s%C3%A6rstatus.html?rss “Der er ingen grund til at anfægte folkekirkens særstatus i grundloven, bare fordi medlemstallet nu er dykket lige under 80 procent af befolkningen. Det siger kirkeminister Manu Sareen (R) til, at religionssociologer spørger, hvornår en stadigt faldende medlemsandel i folkekirken når et punkt, hvor det er udemokratisk at give den evangelisk-lutherske kirke fortrin frem…

Continue Reading