Her er en lille pet peeve.1Man oversætter ikke møntfoder. Man ser det typisk når folk skal snakke om penge på engelsk i en engelsk timer. De kommer så til ‘danske kroner’ og beslutter sig for at oversætte det til ‘Danish crowns’. Men ak, det lyder dumt og det er forkert. Man oversætter ikke møntfoder. Det er egennavne, og disse oversættes generelt ikke. Nogle gange oversætter man egennavne, hvis der findes et ækvivalent på det andet sprog. Dette er ikke tilfældet med ‘danske kroner’.

Man kunne forsvare oversætningen af ‘svenske kroner’ ved at citere Wikipedia:

The krona (sign: kr; code: SEK) has been the currency of Sweden since 1873. It is locally abbreviated kr. The plural form is kronor and one krona is subdivided into 100 öre (singular and plural). The currency is sometimes informally referred to as the “Swedish crown” in English (since krona literally means crown in Swedish). The Swedish krona also circulates in the Åland Islands alongside the official Finnish currency, the euro.2 (Min kursiv.)

Men det er et dårligt forsvar. Her er en analogi: ‘House’ staves nogle gange ‘hous’ på engelsk. Derfor kunne man skrive, at ‘house’ nogle gange bliver (uformelt) refereret til som ‘hous’. Men det forsvar virker ikke. Det er ikke rigtigt, at skrive noget fordi, at nogle gør det. Ellers ville det være svært at stave forkert. Man har stavet forkert, hvis den måde man har stavet et ord på, ikke stemmer overens med hvad den officielle ordbog foreskriver. Det er forkert at oversætte møntfoder. Også selvom det er til pengegrise! 🙂

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Pet_peeves

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_krona