“Indledning
Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den
metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg beskrive, analysere og forklare hvordan man i det
danske sprog udtaler tal. Derefter vil jeg i tredje afsnit perspektivere kort til det engelske sprogs
talsystem. Til sidst vil jeg i fjerde afsnit forklare hvorfor at dansk’s måde at udtale tal på er et
problem.”

Tal i det danske sprog