Jeg skrev tidligere, at jeg følte, at der var noget galt med den definition af fysisk der lyder:

Alt hvad der studeres i fysik.

Men jeg kunne ikke umiddelbart sige hvad der helt præcist var galt. Men hvis vi spoler tiden tilbage, så var det nogle andre ting man studerede i fysik, betyder det så, at atomer fx ikke var fysiske i år 1500? Naturligvis ikke. Man kunne redde definitionen ved at omskrive den til:

Alt hvad der i al fremtid vil blive studeret i fysik.

Men denne hjælper ikke særlig meget, da vi ikke har kendskab til hvad der sker i fremtiden. Man har derfor blot skudt problemet væk.

Jeg skrev også nogle indvendinger imod en definition af fysisk som lyder:

Alt hvad der er principielt observerbart.

Min indvending gik på, at parralle universer ikke er observerbare. Dog glemte jeg perspektivering. Hvis man befandt sig i et parallelt univers så ville det være observerbart. Derfor kan definitionen reddes ved at:

Alt hvad der er principielt observerbart fra et givet perspektiv.

 

Under en sådan definition ville sindet ikke være fysisk, såfremt at det fandtes, hvilket ikke nødvendigvis er et problem for materialisme el. fysikalisme.1

1Se mit forsvar af materialisme.