(not so) Fine-Tuning Argument


Indledning

Egentlig så finder jeg argumentet så idiotisk, at det næsten ikke er min tid værd, at tilbagevise det. På den anden side, så er det tomme ord, hvis jeg ingen argumenter har. På en tredje side, så er det nødvendigt at tilbagevise det, fordi at de fleste mennesker i verden tilsyneladende tror på det.

Argumentet (FTA)

Utrolig nok, så er det ikke til at finde en teist1 med en formel version af argumentet. Men version kunne lyde således:

Hvis gud findes, så er det sandsynligt at man vil finde at fysikkens konstater er konfigureret på en sådan måde, at intelligent liv er muligt.

Hvis gud ikke findes, så er det ikke sandsynligt at fysikkens konstanter vil være justeret på en måde, så livet er muligt.

Naturens konstanter er justeret til at understøtte intelligent liv. Gud er den bedste forklaring på hvorfor vi ser dette.2

Hvis jeg forsøgte at opstille mit eget FTA argument, så ville man kunne beskylde mig for at opsætte en straw man. Omvendt, så kan jeg ikke, uden et formelt argument, skrive hvilke præmisser jeg angriber, og derfor vil det blive lidt rodet.

Jeg vil her notere forskellige indvendinger man kan bruge imod FTA.

Indvending #1 – Sandsynligheden af fysikkens konstanter er ukendt.

Det er endnu ikke lykkedes nogen teist at vise, at universets konstanter kan være anderledes. Det er ikke nok, at man kan forestille sig, at de kan være anderledes. Uden dette, så falder påstanden om at under ateismen, så er fin justering usandsynligt.

Indvending #2 – Universet er ikke fin justeret til intelligent liv

Man kan, med rette, angribe ideen om at universet er fin justeret til intelligent liv. Betragt følgende fakta:

1. Mennesket er det eneste intelligente liv på Jorden.3 Hvis verden var fin justeret til intelligent liv, så ville man forvente at finde mere af det. Hvis vi ser på rummet i stedet, så ser det endnu værre ud. Det er ikke for sjov, at det hedder rummet, det er fordi at der er utrolig meget rum og ikke særlig meget intelligent liv.

2. Jorden er ikke særlig godt tilpasset til intelligent liv. Mennesket kan ikke bo på mere end nogle få procent af Jordens overflade. Hvis der ses bort fra teknologien, så kan vi næsten ikke bo på Jorden. Mere værre ser det ud, hvis vi tænker på universet. Universet er noget af det værste man kan forestille sig, hvor man er liv. Meget mindre end 99,9999% af universet ville dræbe alle kendte former for liv på 1 sekund.

3. Universet var der i mange milliarder år før at intelligent liv opstod.

Indvending #3 – Den designede skaber

Jeg giver ordet til Keith Parsons, som sagde det utrolig godt:

“If someone insists that, nevertheless, we are very, very, very lucky–impossibly lucky–to have a universe as “life friendly” as the one we inhabit, and therefore there must have been a supernatural fine-tuner to set things up, I have to ask “Why doesn’t that same reasoning apply to putative supernatural beings?” Why is it, that of all the ultimate supernatural beings that might have existed, we were so impossibly lucky as to get one that was a personal being who, amazingly, just happened to want creatures like us? Out of the innumerable types of imaginable ultimate supernatural beings–the vast majority of which either would not or could not have cared about us, or could not have created us–we had to be impossibly lucky to get the benevolent fine-tuner we did. Well, maybe the fine-tuner had a further fine-tuner that created him (her? it?). But this puts us on the road to an infinite regress. The only alternative is to take it as a brute, inexplicable fact that we got a supernatural being with just the right combination of powers and desires to get us. But if we say this, what is the advantage of this line over taking our present “finely tuned” laws of physics as a brute, inexplicable fact?”4

Indvending #4 – Absurde modargumenter el. analogier

Jeg overlader igen ordet til en “professionel”, Douglas Adams skrev:
“This is rather as if you imagine a puddle waking up one morning and thinking, ‘This is an interesting world I find myself in-an interesting hole I find myself in-fits me rather neatly, doesn’t it? In fact it fits me staggeringly well, must have been made to have me in it!’ This is such a powerful idea that as the sun rises in the sky and the air heats up and as, gradually, the puddle gets smaller and smaller, it’s still frantically hanging on to the notion that everything’s going to be alright, because this world was meant to have him in it, was built to have him in it; so the moment he disappears catches him rather by surprise.”

En lotto analogi kan også konstrueres:

Der er en meget lav chance for at vinde i lotte, lad os sige en ud af 1.000.000 = 10-6. Det viser sig, at Lone vinder i lotto. Der er nu to mulige forklaringer á la FTA:

Hvis Lottoet van planlagt således at Lone vandt, så er det ikke usandsynligt at Lone vandt. Hvis Lottoet ikke var planlagt så er det meget usandsynligt at Lone vandt. Derfor er den bedste forklaring på at Lone vandt, at Lottoet var planlagt. Vi ved at dette er forkert, og at præmisserne er sande, derfor må slutningsmetoden være ugyldig.

Indvending #5 – Omvendt kausalitet

FTA gør brug af omvendt kausalitet, den forsøger at vise, at universet er tilpasset livet – intet kunne være mere forkert. Livet er tilpasset universet gennem evolution.

Konklusion

Jeg håber at have vist, at FTA er både idiotisk og ubrugelig. Ingen bør nogensinde tro på dette argument.

1Jeg kan til gengæld finde en to versioner af en ateistisk filosof:

http://www.infidels.org/library/modern/theodore_drange/tuning.html

http://www.infidels.org/library/modern/theodore_drange/tuning-revisited.html

2Nogenlunde gengivet efter Robert Collins’ version her:

http://home.messiah.edu/~rcollins/finetune/anth.htm.htm

Han prøver ganske vist at opstille et formelt argument, men det lykkedes ham ikke.

3Det er ikke afklaret hvad der menes med intelligent, måske mener de alle pattedyr?

4Jeg kan ikke finde en primær kilde, sekundær kilden er:

http://iidb.infidels.org/vbb/showthread.php?t=221534&highlight=fine+tuning Se post #21