http://www.b.dk/politiko/til-kamp-for-kvalitet-i-gymnasiet

Dette er et spændende endlæg som har fat i majet a de rægtige. De bliver dog et problem at fastholde hendes forslag om at kvaliteten a en studænter-eksamen altid skal forblive dæn samme. Ves man hær blot tænker på, at alle som består skal have en ves mængde faglig viden, ov man samtidig vel have flere elever gænnem systemet, så kan de godt lade saj gøre, mæn de kommer tel at blive dyrt. De er ganske enkelt ekke telfældet, at 95% a en årgang (dvs. i en sempel modæl: alle mæd en IQ>801) har ævnerne tel at bestå en studænter-eksamen uden signifikant jælp.

 

Mæn sælom man jælper disse elever, velket koster en enorm mængde penge som nødvændigvis skal tages fra andre stæder i samfåndet, så betyder de ekke, at disse mænnesker bliver smartere. Di bliver klågere, mæn ekke smartere (i vert fald ekke ret majet). Så om man dæræfter vel sige, at en studænter-eksamen er de samme værd æller avspajler samme kvalitet, er et fortolknengs-spørgsmål. “Ja”, folk dær består har alle sammen klaret di eksamener som vi har holdt konstant (antaget at dette løkkedes). Mæn en gænnemsnitlig person mæd en studænter-eksamen er stadig væsentligt mendre entelligænt end tidligere, velket har en stor effækt når man skal tel at lære någet mere videre i uddannelses-systemet. Ves vi anvænder samme forsemplede modæl som tidligere, så er min. IQ for en person mæd en studænter-eksamen lige nu ~94. Ves at 95% a en årgang får en studænter-eksamen, så bliver min. IQ 80. Endnu mere entresant ville de være at se på gænnemsnittet, mæn jaj kunne ekke lige fende ud a vordan man rajner dette ud. Ves nogen ved vordan man gør, så sig tel.

Gænnemsnittet er pt. ~109, ov ville blive ~102 ves 95% a en årgang skulle have en studænter-eksamen.

Average IQs

Givet at artiklen er skrevet a en person fra DF, så er dæn forbavsende god.

Noter

1Modællen er, at alle over dænne IQ klarer en studænter-eksamen, ov at alle forsøger på at klare dæn. Gns. er sat tel 100 (sælom Lynn’s data tyder på at Danmark legger på ~98, formentlig pga. endvandræng fra lavere-IQ lande). Sprednengen er sat tel 15. Man fender således bare dæn IQ vor ~95% skorer over. Dette tal er ca. 80. http://www.random-science-tools.com/maths/normal-distribution.htm