Jeg har tidligere skrevet en kort artikel om hvorfor sten-paradokset ikke er et reelt paradoks og derfor ikke modbeviser omnipotente entiteter.

Paradokset

Paradokset er typisk formuleret således:

Kan en almægtig [gud, entitet] skabe en sten så tung, at den ikke selv kan løfte den? Hvis den kan, så er den ikke almægtig og hvis den ikke kan, så er den heller ikke almægtig. Derfor, uanset hvad, så er [gud, entiteten] ikke almægtig.

Lad os formulere argumentet eksplicit:

P1. Hvis gud findes, så er gud almægtig.
P2. Enten kan gud skabe en sten han ikke selv kan løfte eller også kan han ikke.
P3. Hvis gud kan, så er han ikke almægtig.
P4. Hvis gud ikke kan, så er han ikke almægtig.
C1. Uanset hvad, så er gud ikke almægtig. (P2, P3, P4)
C2. Gud findes ikke. (P1, C2)

Problemet

Jeg hævder at problemet ligger ved præmis 3. Det følger ganske simpelt ikke, at hvis gud kan skabe en genstand, som gør at han ikke længere er almægtig, så er han ikke længere almægtig. Jeg forklarer fejlen senere, lad os nu se på det lignende argumenter som fanger problemet mere tydeligt:

P1. Hvis gud findes, så er gud almægtig.
P2. Enten kan gud fjerne sig egen omnipotens.
P3. Hvis gud kan, så er han ikke almægtig.
P4. Hvis gud ikke kan, så er han ikke almægtig.
C1. Uanset hvad, så er gud ikke almægtig. (P2, P3, P4)
C2. Gud findes ikke. (P1, C2)

Det skulle gerne være tydeligt at præmis 3 er falsk. Hvis det alligevel ikke er tydeligt, så lad mig forklare præcis hvor det går galt.

Aktualitet og potentialitet – problemets rod

Omnipotens defineres ofte løst til at betyde, at man ‘kan alting’. Dette er for vagt for os. Lad os se på hvad man kalder for logisk omnipotens := Man kan udføre alle handlinger der er logisk mulige. Logisk muligt er den svageste form for potentialitet, da den blot udtrykker at tingen ikke er selvmodsigende.

Hvis en entitet kan udføre alle handlinger som er logisk mulige, så kan den også skabe en sten så tung at den ikke selv kan løfte den. Men dette gør den ikke impotent (ikke-omnipotent). Det er først når stenen skabes at entiteten ikke længere er omnipotent. At der er en mulighed for at stenen kan skabes, betyder ikke at den er skabt. Derfor er der tale om en sammenblanding af potentialitet (kan skabes) og aktualitet (er skabt) hos tilhængerne af sten-paradokset.

Præmis 3 bliver først sand når at stenen skabes, men argumentet udtaler sig kun om at det kan skabes, ikke at det bliver skabt. Derfor er der intet problem for en entitet i at kunne skabe en sten så tung at den ikke selv kan løfte den, eller med andre ord, at fjerne sin egen omnipotens.