Ad hoc afvisning af paradokser

En måde at slippe af med paradokser såsom løgnerparadokset, er, at benægte at sætningerne er kognitive meningsfulde i.e. at de udtrykker domme. Hvis de ikke udtrykker domme, så er der ikke noget man kan sige er sandt eller falsk. En sådan rute har det med at blive kritiseret for at være ad hoc i.e. opfundet…

Continue Reading

Konvergent tanke: Lottery paradox

Nogen husker måske min artikel om et paradoks jeg opdagede mht. verdensbilleder. Det viser sig at denne form er kendt som lotteri paradokset. Så det er blot den form jeg har genopdaget. Denne gang er jeg 50 år bagefter den første person. Paradokset findes også andre steder, eksempelvis ved afstemninger. Lad os sige at der…

Continue Reading

Pålidelighedens paradoks

Man er kun pålidelig hvis man er ikke-skør. Det er muligt at jeg er skør. Ergo jeg er ikke nødvendigvis pålidelig. Hvis jeg er skør, så kan man ikke stole på mit ræsonnement. For at stole på ethvert ræsonnement der beviser at jeg ikke er skør, er jeg nødt til at antage at jeg ikke…

Continue Reading

Om paradokser

Af Emil Kirkegaard Kort historie Paradokser er påstand(e), som når de er sande, er falske og når de er falske, er sande. De er således ingen af delene. Sådan nogle har været kendt siden de gamle grækere, især det såkaldte løgnerparadoks er meget kendt “Jeg lyver altid” el. “Denne sætning er falsk”. Analyse af problemet…

Continue Reading