The Matrix


med kommentarer af Emil Kirkegaard

Jeg har fundet et transcript af The Matrix, og jeg har tænkt mig at kommentere lidt på denne bemærkelsesværdige film. De er alle i kronologisk rækkefølge på nær en.

Morpheus: […] Do you believe in fate, Neo?

Neo: No.

Morpheus: Why not?

Neo: Because I don’t like the idea that I’m not in control of my life.

Det underlige ved denne dialog er, at man vælger at give hovedpersonen den holdning, at noget ikke kan være sandt hvis man ikke kan lide ideen om det, essentielt en slags omvendt wishful thinking. En anden tolkning er, at Neo på dette tidspunkt tror på en slags irrationalisme hvor det er rationelt at tro på det der fører til gode konsekvenser, som fx at gøre en glad. Vi skal se mere til irrationalismen senere i denne artikel.

Morpheus: […]Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. […]

Ideen om at noget ikke kan blive fortalt, men skal opleves selv for at blive kendt genfinder man også i ideen om qualia, såkaldt ‘subjektiv erfaring’. Oplevelsen af at smage noget er angivelse af en sådan art, at den ikke kan forklares af andre.

Morpheus: Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?

Hvilket er et gammelt metafysisk spørgsmål. Hvordan ved vi, at vi ikke drømmer, og at denne verden blot er en forestilling? Man kunne gå så vidt og tro på solipsisme, ideen om at kun dig selv eksisterer. Flere filosoffer har behandlet dette igennem tiden, jeg er i hvert fald bekendt med Descartes.

Neo: Am I dead?

Man skulle tro, at et sådant spørgsmål altid gav det samme svar. Det ligger implicit i at nogen spørger, at der er nogen der er spørger. Eksistensen af spørgeren. Mere end det. En død person kan ikke spørge, så det må nødvendigvis være en levende spørger. Hvorfor stiller man så dette spørgsmål?

En indvending imod dette, er at man kan forestille sig, at Neo tror (eller er usikker på) om han er i himlen eller et andet efter-døds-rige. Men argumentationen ovenover holder stadig, det er umuligt at stille et spørgsmål hvis man selv er død. Men i et efter-døds-rige kunne man spørge: Har jeg været død? Dette kan man fordi at man (angiveligt) genopstår i efter-døds-riget.

(I en computerverden)

Neo: This…this isn’t real?

Morpheus: What is real. How do you define real? If you’re talking

about what you can feel, what you can smell, what you can taste and

see, then real is simply electrical signals interpreted by your

brain. This is the world that you know. The world as it was at the

end of the twentieth century. It exists now only as part of a

neural-interactive simulation that we call the Matrix. You’ve been

living in a dream world, Neo.

Dette er ikke normalt hvad man mener med ‘virkelig’, normalt menes der en objektiv verden. Det er heller ikke helt klart, at med lugte menes der elektriske impulser i hjernen, altså en subjektiv oplevelse (qualia) af at lugte. At lugte er når en lugte-sans (e.g. næsen) modtager information om den (sinds-)eksterne verden og giver denne information til et subjekt (sindet).

Morpheus: […] The human body generates more bio-electricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTU’s of body heat.

Dette er falsk. Kroppen kan ikke på magisk vis bryde termodynamikkens lov om energibevaring.

Morpheus: This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different that the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand? Then hit me if you can […]

Sammenlign dette med denne (fra starten af filmen):

Mr. Rhineheart: You have a problem with authority, Mr. Anderson. You believe that you are special, that somehow the rules do not apply to you. Obviously you are mistaken. […]

Er det mon tilfældigt?

Neo: If you’re killed in the Matrix, you die here?

Morpheus: The body cannot live without the mind

Der er ellers mange kroppe som lever uden et sind på jorden. Ligger der en implicit antagelse om substans dualisme her?

Trinity: Electromagnetic pulse. Disables any electrical system in the blast radius. It’s the only weapon we have against the machines.

Senere i filmene ser man ellers at skibene (mindst et) har projektil kanoner, samt at Zion har det.

Cypher: You know, I know this steak doesn’t exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss.

Ligesom i de gamle dialoger hos grækerne, så repræsenterer Cypher her en holdning. Han repræsenterer irrationalismen. Det er lige meget hvad der er sandt, bare at det føles rart.

Neo: I used to eat there. Really good noodles. I have these memories from my life. None of them happened. What does that mean?

Trinity: That the Matrix cannot tell you who you are.

Falsk. Det er erfaring skal skaber personligheder. Det er ligegyldigt om det som man erfarede fandtes, uanset om det gjorde, så fik man stadig en erfaring af at det gjorde og derfor kan Matrix godt “fortælle dig hvem du er”.

Oracle: I’d ask you to sit down, but you’re not going to anyway. And don’t worry about the vase.

Neo: What vase?

[Breaks the vase.]

Oracle: That vase.

Neo: I’m sorry.

Oracle: I said don’t worry about it. I’ll get one of my kids to fix it.

Neo: How did you know?

Oracle: Oh, what’s really going to bake your noodle later on is, would you still have broken it if I hadn’t said anything. You’re cuter than I thought. I can see why she likes you.

Klassisk tidsparadoks! Ville han stadig have smadret lampen, hvis hun ikke havde sagt det? Hvis nej, hvorfor sagde hun det så?

Det mest typiske scenario er nu dette: Hvis jeg opfandt en tidsmaskine og rejste tilbage i tiden og dræbte mig selv (eller min mor eller noget andet som var nødvendigt for min fødsel), ville jeg så dø eller forsvinde? Det er et spørgsmål om kausalitet. Det bliver meget problematisk når man begynder at sætte kausalitet i en cirkel. Den første illustration viser en normal kausalitets-linje, den er parallel med tids-linjen. Men når vi tillader tids-rejser som vist i illustration 2, så stopper de med at være parallelle.

Udover dette. Hvorfor bliver Oraklet overrasket? En overraskelse kan kun ske når man oplever noget, som man ikke vidste ville ske.

Oracle: So, what do you think? You think you’re the One?

Neo: Honestly, I don’t know.

[The Oracle points to a wooden tablet behind Neo.]

Oracle: You know what that means? It’s Latin. Means “Know thyself.” I’m going to let you in on a little secret. Being the One is just like being in love. No one can tell you you’re in love, you just know it.

Lyder lidt til, at Oraklet tror på at introspektion har en privilegeret adgang til viden om at man er forelsket.

Agent Smith: Have you ever stood and stared at it, marveled at it’s beauty, it’s genius? Billions of people just living out their lives, oblivious. Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world. Where none suffered. Where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Some believed that we lacked the programming language to describe your perfect world. But I believe that as a species, human beings define their reality through misery and suffering. The perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. I say your civilization because as soon as we started thinking for you it really became our civilization which is of course what this is all about. Evolution, Morpheus, evolution. Like the dinosaur. Look out that window. You had your time. The future is our world, Morpheus. The future is our time.

Man kommer straks til at tænke på problem of evil (aka. argument from evil) og de forskellige theodicies. Det Smith snakker om er naturligvis ‘heaven on Earth’, men det viste sig åbenbart at folks sind havde brug for ondskab i verden for at tro på dens virkelighed.

Nogle ekstra bemærkninger om Matrix universet (update 24. juni 2008)

Ikke-uddybede tanker forbundet med at se Matrix filmene. Informationerne er muligvis ikke troværdige.

 1. Zion er byens navn. Zion betyder Isreal – guds rige
 2. Nebuchadnezzar er en konge i GT
 3. Morpheus, oprindeligt en drømme-gud. Vækker Neo fra hans drøm (the Matrix)
 4. Trinity er treenigheden
 5. Niobe er kvinde i græsk mytologi
 6. Neo betyder ny
 7. Persephone var dronning i underverdenen og betyder kropsliggørelsen af Jordens frugtbarhed
 8. Keymakeren er blot et middel ikke et mål. (Kant’s praktiske imperativ)
 9. Morpheus’ tale til Niobe et al og Pascal’s væddemål
 10. Niobes skib hedder Logos som er græsk for “logik, kundskab, ord”
, ,

0 svar til “The Matrix”

 1. Hej Shower.

  Jeg har sat en korrekturlæsning i gang (af Arhøj)

  Mvh. Emil

  Ps. Du så mig i byen forleden, sammen med Sigrid som vist var sur over noget.