Af Emil Kirkegaard

Intro

“Hvis gud er kan alt (almægtig) kan han så lave en sten så tung at han ikke selv kan løfte den?” Hører man typisk på debatforummer, teisterne er ofte elendige til at forsvare sig imod den, og vil ofte hævde at menneskets logik er begrænset, en slags “guds veje er uransagelige” forsvar. Jeg vil her argumentere for, at argumentet fra stenen imod almægtighed (omnipotens, OP) ikke er holdbart, samt give et forslag til et nyt argument.

Definition af OP

OP er egenskaber der går at man kan gøre alting, med andre ord, at man ingen begrænsninger har. Det giver dog hurtigt problemer, for kan man virkelig både lave og ikke lave en sten på en gang? Nej, det er logisk umuligt. Derfor vil de lidt smartere teister typisk begrænse OP til kun at gælde det logisk mulige. For argumentets skyld vil jeg benytte mig af denne definition.

Tilbagevisning

Dilemmaet lyder: enten kan gud lave en sten så tung, at han ikke selv kan løfte den eller også kan han ikke. Det er selvsagt, at hvis gud ikke kan lave den, så kan han ikke alt logisk muligt og mulighed to er derfor en umulighed. Mulighed et’s umulighed bliver argumenteret for, at hvis at hvis gud lavede stenen, så ville han ikke længere være OP fordi at han ikke kan løfte stenen. Du kan måske allerede se problemet her. Mulighed et er kun umulig, hvis gud vælger at lave stenen. Det er sagtens muligt, at gud undlader at lave den, for at undgå at begrænse sin OP.

Andre argumenter fra inkonsistent lider af samme tidsmæssige problem, fx “kan gud begrænse sig selv?” og “kan gud glemme noget?”.

Revideret argument

Hvis problemet med disse argumenter er, at de kræver en handling forløber, så kan man forbedre argumenterne ved at finde nogle udsagnsord der ikke kræver at en handling forløber. Et sådant argument kunne være, “kan gud lære noget nyt?”

For at lære noget nyt, så kræves det, at gud ikke ved alting, men da det strider imod den gængse definition af gud, så kan han ikke eksistere.

Kan gud derimod ikke lære noget nyt, så er han ikke OP, fordi at det også strider imod definitionen af gud, og derfor kan han ikke eksistere. Husk på, at det reviderede argument kræver, at guden er både almægtig og alt-vidende. Men der findes muligvis et argument som kun behøver en egenskab og undgår det problemer jeg har rejst tidligere.

Formelt argument:

P1. Hvis gud findes, så er han almægtig.

P2. Hvis gud findes, så er han alvidende.

P3. Enten kan gud lære noget nyt eller også kan han ikke.

P4. Hvis gud kan lære noget nyt, så ved han ikke alt. (P3)

P5. Hvis gud ikke kan lære noget nyt, så kan han ikke alt. (P3)

C1. Uanset hvad, så findes gud ikke. (fra P1, P2, P3, C1, C2)