Tag: identifikation

  • En fejlagtig argumentation baseret på en pragmatisk værdi af personlig kontinuitet

    Dette har med ontologi at gøre. Mindst en person har argumenteret således: Hvis vi accepterer materialismen, så får man et problem. If. materialisme er der ingen sjæl eller anden ting som forbliver i den samme person konstant. I en materialistisk verden sker der konstant forandringer til en person, thi denne personlighed er et produkt af […]

  • Identifikationsproblemet og dualisme

    Identifikationsproblemet er følgende tankeeksperiment: Tag en person, Per, og lav en præcis kopi af ham. Er Per og Pers kopi den samme person? Eller er der tale om to forskellige men ens personer? Forestil dig at man blandede dem. Hvordan finder man ud af hvilken en der er den oprindelige Per? Jeg kender ingen filosofi […]