Talsystemer

Vi har det med at foretrække hele tal og synes, måske blot intuitivt, at de er simplere. Men simpelheden er relativ til det talsystem man bruger. Hvis vi blot laver en mindre (?) ændring i vores talsystem, så bliver runde tal ikke udtrykt på nogen ‘rund måde’. Det system vi bruger nu om dage, i…

Continue Reading

Systemer af definitioner

Dette essay har to teser: 1) at definitioner bedst forståes i systemer, og 2) at disse systemer principielt er  kommunikativt adskilte. Problemet Jeg vil starte med et problem. Hvis et ord O er defineret til at have en betydning B, så har O nødvendigvis betydningen B. Dette er fordi, at hvis O betød ikke-B, så…

Continue Reading