Fra ingen evidens til ingen eksistens

Af Emil Kirkegaard

Positive ateister bliver ofte angrebet for at lave fejlslutningen Argument from Ignorance1,

men i denne tekst vil jeg argumentere for, at der godt kan være god grund til at slutte fra ingen evidens til ingen eksistens.

Oprindeligt argument

I tusinderne af år har mennesket troet på en eller flere guder – for det meste flere.

Mange af disse guder er nu døde, og ingen vil længere hævde deres eksistens. Alligevel får man en over snuden, hvis man slutter til, at de ikke findes, selvom evidensen for dem er den samme som for julemanden eller nisserne – altså ingen evidens overhovedet.

Man kunne derfor tænke sig til, at alle ting, der ingen evidens er for, ikke findes. En sådan hastig konklusion ville formentlig blive mødt med en indvending lignende den her:

“I år 1700 var der heller ingen evidens for at atomer fandtes. Hvis vi skulle bruge den tankegang, ville vi få forkerte resultater.”

Argumentet er af typen Reductio ad Absurdum2 og har en glimrende pointe, men jeg mener, at man kan ændre argumentet ovenover til et gyldigt argument.

Forbedret argument

P1. Alt der findes efterlader evidens.
P2. Antag at gud findes.
C1. Ergo efterlader gud evidens. (P1, P2)

P3. Hvis man har ledt efter evidens for tusindvis af år uden nogensinde at finde det, så finder der sandsynligvis ingen evidens.
P4. Vi har ledt efter evidens efter gud i tusindvis af år.
C2. Ergo er der sandsynligvis ingen evidens. (P3, P4)
C3. Ergo findes gud sandsynligvis ikke. (C2, P1)

Diskussion af præmisserne.

Protest #1 – Gud tester os

Gud findes og vælger ikke at efterlade evidens for at teste os.

Svar

Vi ser bort fra, at en alt-vidende person ingen grund har til at teste folk, da den allerede kender resultatet af testen. For det første, så tilføjer protesten ovenover blot et ufalsificerbar postulat til den hypotese vi allerede er ved at undersøge og er derfor en ad hoc hypotese, som kan ignoreres. For det andet, så, som Delos B. McKown også bemærkede da han sagde “Det usynlige og det ikke-eksisterende ser meget ens ud.”, om noget eksisterer eller ikke påvirker verden er præcis det samme for os. Ikke-eksisterende kunne sagtens defineres som “påvirker ikke verden”.

Protest #2 – Matrix effekten

Vi har ledt efter et andet univers for tusindvis af år, men aldrig fundet noget evidens, alligevel ville det være absurd at konkludere, at andre universer ikke findes.

Svar

Protesten omdefinerer her meningen af ‘univers’. Univers betyder ‘alt der eksisterer’, man kan logisk set ikke lede efter noget der ikke er en del af alting, der kan kun findes et univers.

Protest #3 – Menneskelige begrænsninger

Vi mennesker er begrænsede i vores forståelse af verden, derfor kan P3 aldrig være sand.

Svar

Videnskabshistorien har bevist mange gange, at vi ikke er så begrænsede, som vi måske synes. Turen til Månen, havets bund, satellitter på Mars og Venus, Relativitetsteorien og Kvantemekanikken er godt evidens for at mennesket tilsyneladende ingen begrænsninger har med hensyn til forståelse af verden.

1http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_ignorance

2http://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum