Som jeg tidligere har været inde på, så er jeg modstander af at kalde kalde alle afvigelser fra det normale for fejl eller “fejl”. I bogen Nordens sprog med rødder og fødder som jeg linkede til tidligere finder man en tekstrubrik hvor det tydeligt kan ses, at det er uhensigtsmæssigt at bruge ordene “fejl”, “korrekt” etc. Det er for upraktisk at citere direkte fra dokumentet, da formatterigen således fucker totalt op, så tog jeg et screenshot. Se den tidligere nævnte bog side 28.

ScreenHunter_01 Apr. 07 14.58