Viden og tro – hvad er hvad?Af Emil Kirkegaard

Område et – filosofi og religion

Der opstår ofte misforståelser i debatter hvor ordene ‘tro’ og ‘viden’ indgår. Problemet ligger i, at definitionen af ordenen ikke er fastlagt fra starten. Alt efter i hvilket område man diskuterer defineres tro og viden forskelligt. Hvis området er religion eller filosofi, betyder ‘jeg tror’ ofte ‘Jeg mener, men er ikke 100% sikker’, hvorimod ‘jeg ved’ betyder ‘Det er 100 sikkert’.

Den første giver plads til at man kan tage fejl, og den sidste gør ikke. Nuvel er det ikke muligt, at være 100% sikker på noget som helst, som bekendt kan vores egne sanser bedrage os og ikke engang Descartes’ argument giver et sikkert fundament for din eksistens, med andre ord, så ender vi altså ved filosofisk skepticisme – ideen om at intet er sikkert, heller ikke at den forrige sætning er sand, eller den forrige, eller den forrige…, ad infinitum.

Et lidt beslægtet ord er ‘faith’, som desværre ikke lader sig oversætte til dansk. Dette ord betyder, at der er tale om en religiøse tro, som man skal acceptere uden at der findes evidens til at støtte den.

Område to – videnskab og dagligdag

Et andet område man ofte kommer ind på, er videnskab. Videnskabeligt set betyder ‘viden’ ikke 100% sikkert, men det betyder, at der er meget gode grunde til at tro det, og at der ingen grund er til at tvivle på det. Tro, derimod, betyder at man ikke er sikker og at der stadig er grund til at tvivle på det, med andre ord, man venter stadig på mere evidens før at man kan være tilpas sikker.

Løsningsforslag

For at løse problemet vil jeg foreslå, at man, når man benytter ordene nævnt ovenover, præciserer hvilken forståelse af ordet man bruger.

Filosofisk viden = noget man kan være 100% sikker på og mener. Viden er dermed sand tro.

Filosofisk tro = noget man ikke er 100% sikker på, men stadig mener.

Religiøs tro = noget der ikke forelægger evidens for. Ubegrundet tro.

Videnskabelig viden = noget der forelægger masser af evidens for, og der ingen god grund er til at tvivle på. Begrundet tro.

Videnskabelig tro = noget der forelægger evidens for, men stadig findes grunde til at tvivle på.