Tag: dualisme

 • En fejlagtig argumentation baseret på en pragmatisk værdi af personlig kontinuitet

  Dette har med ontologi at gøre. Mindst en person har argumenteret således: Hvis vi accepterer materialismen, så får man et problem. If. materialisme er der ingen sjæl eller anden ting som forbliver i den samme person konstant. I en materialistisk verden sker der konstant forandringer til en person, thi denne personlighed er et produkt af […]

 • Identifikationsproblemet og dualisme

  Identifikationsproblemet er følgende tankeeksperiment: Tag en person, Per, og lav en præcis kopi af ham. Er Per og Pers kopi den samme person? Eller er der tale om to forskellige men ens personer? Forestil dig at man blandede dem. Hvordan finder man ud af hvilken en der er den oprindelige Per? Jeg kender ingen filosofi […]

 • Tre argumenter for Materialisme

  Af Emil Kirkegaard Indledning og klargøring Der findes ret få argumenter for materialisme, taget i betragtning af dets position i filosofien. Jeg er bekendt med tre. Men først må jeg hellere gøre klart hvad jeg mener med materialisme og dualisme. Jeg taler om substans materialisme og dualisme, frem for fx egenskabs dualisme. Med andre ord, […]

 • Naturalismen forklaret og forsvaret

  Af Emil Kirkegaard Abstrakt Jeg vil i denne tekst forklare de to forskellige former for naturalisme, forklare forskellen mellem naturalisme og supernaturalisme, samt lave et empirisk argument for gyldigheden af naturalisme. Metodologisk naturalisme og metafysisk naturalisme Metodologi er læren om metoder, derfor er metodologisk naturalisme den naturlige metode. I praksis er denne anvendt i al […]