Systemer af definitioner

Dette essay har to teser: 1) at definitioner bedst forståes i systemer, og 2) at disse systemer principielt er  kommunikativt adskilte. Problemet Jeg vil starte med et problem. Hvis et ord O er defineret til at have en betydning B, så har O nødvendigvis betydningen B. Dette er fordi, at hvis O betød ikke-B, så…

Continue Reading

Analytisk-syntetisk tvedelingen

Anbefalet læsning: The Analytic/Synthetic distinction, SEP, link Analytic-synthetic distinction, Wikipedia, link The analytic/synthetic distinction, IEP, link Intro Forleden skrev jeg om et argument for moralsk non-kognitivisme hvis ene præmis var denne tvedeling.1 Dog gjorde jeg opmærksom på, at jeg endnu ikke havde analyseret denne skelnen til bunds eller i nogen dybde generelt. Jeg havde blot…

Continue Reading