Argument fra ond skabelse


Af Emil Kirkegaard

Argumentet:

P1. Hvis gud findes, så er han god1, almægtig og alvidende.

P2. Gud er ansvarlig for alt der findes.

P3. En god agent kan ikke bevidst forårsage lidelser, hvis det kan undgås.

P4. Der findes lidelser og det kan undgås.

C1. Gud er ansvarlig for lidelser. (P2, P4)

C2. Gud er ikke god. (C1, P3)

C3. Gud findes ikke. (P1, C2)

P1. Hvis gud findes, så er han god, almægtig og alvidende.

Kan retfærdiggøres ud fra biblen. De fleste lærde kristne er enige i dette.

Almægtighed: 1 Mos 17,1; 1 Mos 28,3; 1 Mos 35,11; 1 Mos 43,14; 1 Mos 48,3; 1 Mos 49,25; 2 Mos 6,3; 4 Mos 24,4; 4 Mos 24,16; Ruth 1,20; Ruth 1,21; Job 5,17; Job 6,4; Job 6,14; Job 8,3; Job 8,5; Job 11,7; Job 13,3 etc.

Alvidenhed: Sl 139,1-4; Ordsp 15,3; Job 21,22; etc.2

God: Sl 18,31; Sl 7,83

P2. Gud er ansvarlig for alt der findes.

Siden at gud lavede alting og vidste hvad der ville ske da han skabte det, så er han ansvarlig. Det følger af, at man er ansvarlig for sine handlinger når man ved hvad de fører til. Gud vidste hvad hans gerninger ville føre til, da han ved alting.

P3. En god agent kan ikke bevidst forårsage lidelser, hvis det kan undgås.

Det er muligt, at en god agent ville forårsage en lidelse for en større godhed. Dette er ikke tilfældet, ingen ondskab er nødvendig, fordi at gud er almægtig. En god agent kan ikke lide lidelser og vil forsøge at minimere dem.

P4. Der findes lidelser og det kan undgås.

At der findes lidelser burde være selv-evident. At de kan undgås kommer af guds almægtighed.

Mulige indvendinger:

#1 Guddommelig test

Gud kunne godt fjerne ondskab, men gør det ikke, fordi at han vil teste os.

Svar:

Gud kender svaret på forhånd og har ikke brug for en test.

#2 Den frie vilje som et gode

Gud kunne godt fjerne alle lidelser, men det ville resultere i, at vi ingen fri vilje havde, og for gud er den fri vilje et større gode end de lidelser der følger med.

Svar:

1. Der er ingen bibelske skrifter der tyder på, at gud værdsætter den frie vilje, faktisk er der eksempler på det modsatte, fx da gud gør faraoens hjerte hårdt, så han ikke vil høre på Moses 2 Mos 9, Rom 9,18 og i Es 63,17. Biblen er tvetydig, for i Josva 24 kan man læse “Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder […]”

2. Guds alvidenhed medfører, at mennesket ikke kan have en fri vilje. Fri betyder “som ikke er begrænset el. hæmmet af noget”, og mennesker kan ikke frit vælge, man kan kun foretage det valg som gud ved at vi vil foretage og det er dermed ikke noget valg, da man ikke kunne gøre andet.

3. Guds almægtighed medfører, at han kunne lave en verden med maksimal godhed og stadig ingen lidelser, ellers er han ikke almægtig.

4. Naturkatastrofer og andre ‘non-moral evils’ har ikke noget med fri vilje at gøre.

Konklusion

En gud som er god, almægtig og altvidende kan ikke eksistere. Alle indvendinger er blevet besvaret.

1Jeg har brugt ordet god, alternativt kan benevolent eller omnibenevolent bruges.

2http://www.apologeticspress.org/articles/2562

3http://en.wikipedia.org/wiki/Omnibenevolence