Identifikationsproblemet og dualisme

Identifikationsproblemet er følgende tankeeksperiment: Tag en person, Per, og lav en præcis kopi af ham. Er Per og Pers kopi den samme person? Eller er der tale om to forskellige men ens personer? Forestil dig at man blandede dem. Hvordan finder man ud af hvilken en der er den oprindelige Per? Jeg kender ingen filosofi…

Continue Reading

Empirismens hovedproblem og metoden 2

En mere alvorlig indvending imod min metode til at læse empirismens hovedproblem, eller måske rettere kaldt empirisk epistemologis hovedproblem el. empirisk erkendelsesteoris hovedproblem. Indvendingen lyder således: Man kan bestride at viden eller sågar begrundet tro skal have en vis sandsynlighed for at være falsk. Man kunne snildt forestille sig, at der på et givet område…

Continue Reading

Empirismens hovedproblem og metoden

Indledning …Ligger i at besvare følgende spørgsmål: Hvornår er en hypotese tilstrækkelig afprøvet til at det kan anses som viden? NB. Jeg opererer her med min alternative og kontroversielle definition af viden, som lyder ‘velbegrundet tro’.1 Man kunne måske indvende, at ovenstående ikke er empirismens største problem, at det største problem er at begrunde uden…

Continue Reading

Argument fra ond skabelse

Af Emil Kirkegaard Argumentet: P1. Hvis gud findes, så er han god1, almægtig og alvidende. P2. Gud er ansvarlig for alt der findes. P3. En god agent kan ikke bevidst forårsage lidelser, hvis det kan undgås. P4. Der findes lidelser og det kan undgås. C1. Gud er ansvarlig for lidelser. (P2, P4) C2. Gud er…

Continue Reading