Tag: Evidentialisme

 • Et lidt længere forsvar af evidentialisme 2

  Jeg læste en artikel om evidentialisme her i nat og faldt over en interessant problemstilling.1 Hvad nu, hvis det er, man tror på, p forårsager, at p bliver begrundet? Er man begrundet i at tro på p, før man allerede tror? Hvis det er sådan, så er evidentialisme uacceptabel. Intuitivt ville man sige ja, men […]

 • Er evidentialisme en definition eller en proposition?

  Evidentialisme definerer begrundet tro, men er der også en proposition med navnet evidentialisme? Noget, der tyder stærkt på det sidste, er dette argument: Hvis evidentialisme (E) er sand, så er alle propositioner, som overholder kravene stillet af E, begrundet tro. Men nogle propositioner, som overholder kravene stillet af E, er ikke begrundet tro. Ergo er […]

 • Et lidt længere forsvar af evidentialisme

  Da artiklen er lidt lang, og det ser mere professionelt ud, så er her en .pdf udgave. —- Jeg havde oprindeligt defineret evidentialisme til at være: “Ideen om at troen på sandheden eller falskheden af et ikke-aksiomatisk udsagn kun kan være rationel, hvis der er evidens, der støtter troen.” Dette gjorde jeg før, jeg havde […]

 • Logisk muligt og bevisbyrden

  Jeg har opdaget en inkonsistens mellem evidentialisme og logisk muligt. Logisk muligt er defineret som noget der ikke er selvmodsigende. Evidentialismen fortæller os at alle påstande har en bevisbyrde. Lad os sige, at jeg påstår at kropsfraskilte bevidstheder er logisk mulige, så påstår jeg i realiteten, at de ikke er selvmodsigende. Dette er en påstand. […]

 • Et kort forsvar af evidentialismen

  Af Emil Kirkegaard Abstrakt Når der diskuteres hører man ofte ateister kræve evidens af teister, som ikke ser ud til at kunne levere den krævede evidens. Nogle teister kan ikke forstå, at ateisterne kræver evidens, og sår tvivl ved dette princip. Jeg vil derfor præsentere evidentialisme og forsvare den. Definition og uddybning Jeg definerer evidentialisme […]